Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

TENS erhöll liknande effekt som placebo

Foto på en blåvit TENS-apparat som ligger mot vita träplankor.

Forskare från Schweiz har i den vetenskapliga tidskriften ”Osteoarthritis & Cartilage” publicerat en ny studie där de utvärderat effekten av Transkutan Elektrisk Nervstimulering (TENS) vid knäartros. TENS är en behandling där man med hjälp av elektriska strömmar stimulerar huden med syfte att blockera eller minska smärta.

I studien ingick 220 patienter med knäartros. De fick med lottens hjälp under 3 veckors tid antingen aktiv TENS-behandling (upp till 60 minuter per behandling) eller placebo TENS-behandling med samma varaktighet.  Patienterna fick inte veta vilken av de två behandlingarna de mottagit och de flesta kunde heller inte gissa sig till vilken behandling de hade fått.

Resultaten visade att båda grupperna upplevde minskad smärta i ungefär lika stor utsträckning vid uppföljningarna som skedde 1 vecka, 3 veckor respektive 3 månader efter behandlingsstart. Biverkningarna i de båda grupperna var få och milda. Forskarna drog därmed slutsatsen att TENS inte bör rekommenderas som behandling för smärta vid knäartros.

Som vi har tidigare rapporterat om i andra nyhetsinslag om behandlingar och placebo, så förklaras den genomsnittliga förbättringen i de båda behandlingsgrupperna mest sannolikt av så kallade ”kontextuella effekter”, det vill säga placeboeffekten och effekter på grund av naturliga fluktuationer i smärta (spontan förbättring).

Artrospatienter tenderar att påbörja behandlingar då de befinner sig i en dålig fas. Det är då mer sannolikt att man förbättras än att man försämras, av helt naturliga orsaker. Detta fenomen kallas på engelska ”regression to the mean”.

Läs hela artikeln här (på engelska)