Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Operation av andra leder

Förutom protesoperation, finns det andra sätt att operera en artrosdrabbad led på. Vilken operationsmetod som lämpar sig bäst beror till största del på vilken led det är som är drabbad.

Två läkare i gröna operationskläder, ansiktsmasker och operationsmössor som opererar.

Även om det är allra vanligast att bli opererad i knä- och höftleden, kan andra artrosdrabbade leder också bli aktuella för operation. Har annan behandling inte gett tillräckligt god effekt, det vill säga man fortfarande har starka smärtor och nedsatt rörlighet, kan en operation övervägas. 

Operation av fotled

Vid allvarlig artros i fotleden är en steloperation den operationsmetod som utförs mest. Att steloperera en led innebär att brosket i leden tas bort och små benbitar läggs in mellan ledytorna som sedan växer ihop. Fotleden fixeras i ett fast läge vilket gör foten stabil och ger bra smärtlindring men påverkar givetvis fotledens rörlighet. Fotleden kan också ersättas med en protes. En protesoperation leder till bättre rörlighet i foten än en steloperation, men risken är att protesdelar lossnar med tiden vilket skapar instabilitet i foten.

Operation av stortå

Det finns ett par olika sätt att operera en artrosdrabbad stortå på. Det vanligaste ingreppet innefattar att benpålagringar och/eller ledhuvudet tas bort. Genom att avlägsna benpålagringar och ledhuvud blir stortån mindre stel och ger mindre smärta. I vissa fall kan man välja att steloperera tån istället.

Operation av tumbasen

Det finns flera sätt att operera tumbasartros på men det vanligaste är att avlägsna ett ben i leden. För att sedan stabilisera tumbasen och bibehålla rörlighet, ersätts benet med en närliggande sena eller en silikonprotes. Tumbasen kan också stelopereras men det är sällan att detta görs på grund av att rörligheten i tummen påverkas avsevärt.

Operation av fingrar/handled

Vid artros i fingrar eller handled brukar man antingen avlägsna ett eller flera ben i den drabbade leden (vanligt vid handledsartros) eller steloperera (vanligt vid fingerartros). Om svår artros föreligger i fingrarnas mellanleder eller knogleder, kan de också ersättas med en protes. De flesta handoperationer kan göras i lokalbedövning.

Axelprotesoperation

Det är ovanligt att opereras för axelartros men om starka smärtor och begränsad rörlighet i axeln föreligger kan den drabbade axelleden ersättas med en axelprotes. Om det är kulleden i axeln som har drabbats, ersätts ledkulan med en protes i form av en metallkula. Ledskålen kan också bytas ut mot en protes i plast.

Steloperation av rygg

Överlag så rekommenderas inte en ryggoperation vid ryggartros eftersom riskerna för komplikationer är relativt stora och resultaten är ofta inte framgångsrika. Vid svår ryggartros kan man i sällsynta fall steloperera vissa delar av ryggraden för att minska smärtor där problemen finns. Ryggartros tenderar dock att drabba flera kotor i ryggraden och att operera ett större område leder till dålig funktion och nedsatt rörelse. Ryggraden är gjord för att röra på sig och därför ska en steloperation av ryggen utföras med stor försiktighet och endast mellan ett fåtal kotor.

Käkledskirurgi

En käkledsoperation ses som det sista alternativet för personer som lider av käkledsartros. Det är sällan att denna typ av operation utförs. Om man har mycket svårt för att gapa ordentligt eller om käken låser sig ofta, kan det bli aktuellt med en operation. I första hand görs titthålskirurgi för att ta bort sammanväxningar och ojämnheter.

Operativ behandling kan övervägas när man prövat andra behandlingsmetoder men inte fått tillfredsställande resultat. De flesta upplever stor smärtlindring och förbättrad livskvalitet efter sin operation, men det är viktigt att förstå att alla kirurgiska ingrepp medför vissa risker.