Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PRP vid fotledsartros gav inte bättre resultat än placebo

ett par fötter med en svart träningssko på och en av

Tidigare i oktober rapporterade vi om en studie som visade att PRP-behandling (platelet rich plasma = behandling med blodplättar) vid knäledsartros inte gav bättre effekt än placebo. I veckan kom resultaten från ännu en studie: PRP vid fotledsartros ger inte heller bättre effekt än placebo. 

I studien ingick 100 patienter som antingen mottagit PRP-behandling eller placebo (koksaltlösning). PRP-gruppen förbättrades gällande smärta och funktion med 10 poäng (från 63 till 73 poäng) och placebogruppen med 11 poäng (från 64 till 75 poäng). Det uppkom totalt 13 biverkningar i PRP-gruppen och 8 in placebogruppen. De flesta biverkningarna var milda. Forskarna från Nederländerna drog därmed slutsatsen att PRP-behandling inte ska rekommenderas som behandling vid fotledsartros.

Som vi rapporterade förra gången så förklaras förbättringen mest sannolikt av så kallade ”kontextuella effekter”, det vill säga placeboeffekten och effekter på grund av naturliga fluktuationer i smärta (spontan förbättring). I genomsnitt så tenderar patienter att påbörja behandlingar då de är inne i en dålig fas och det är då mer sannolikt att de förbättras än att de försämras (ett fenomen som på engelska kallas ”regression to the mean”).

Studien är publicerad i den högt ansedda amerikanska tidskriften JAMA.

Läs hela artikeln här (på engelska).