Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gunnar Flivik

överläkare, docent

Forskningsområde: Höft- och knäproteskirurgi – att optimera fixation, funktion och långtidsöverlevnad för ledimplantat i höft och knä

Porträtt på Gunnar Flivik. Gunnar är en vit man och har på sig en ljusblå skjorta.

Operation med konstgjorda ledproteser i höft och knä ger generellt mycket lyckade resultat. Fortfarande förekommer dock lossning och slitage av komponenterna som ett problem, och alla patienter blir inte fullt nöjda. Detta leder ibland till behov av omfattande och kostsamma omoperationer. I ett flertal forskningsprojekt studerar vi faktorer av betydelse för fixation och funktion av proteskomponenterna. Vi utvärderar hur man optimerar de biomekaniska ledförhållandena vid kirurgin. Vi utprovar nya protesdesigner och kirurgiska koncept och är i frontlinjen gällande 3D-planering inför kirurgin samt datornavigation under operationen. Vi har tillgång till några av de allra bästa teknikerna för denna typ av forskning. Våra patienter utvärderas även med såväl kliniska som avancerade röntgenologiska undersökningar samt omfattande utvärderingsformulär. Vår forskning syftar till att förbättra de faktorer som är viktiga för optimal fixation, funktion och långtidsöverlevnad av implantaten, samt inte minst till att optimera våra patienters tillfredsställelse med sina nya ledproteser och åstadkomma långvarig smärtfrihet.

När väcktes intresset för att börja forska?

Under läkarstudierna gjorde jag ett specialarbete inom Klinisk Genetik och fascinerades av forskningens möjligheter och att kunna fördjupa sig i ett område där man genom forskningen kan få svar på frågeställningar som dyker upp allteftersom man lär sig mer och mer.

Berätta om ett av dina pågående forskningsprojekt.

Vi är med och utvecklar och i olika projekt utvärderar tekniker att med datortomografi och med hjälp av artificiell intelligens kunna 3D-planera för proteskirurgin och sedan med datornavigerad kirurgi placera implantaten i bästa möjliga läge. Detta är ett spännande frontlinjeprojekt där vi gemensamt arbetar för nästa generations proteskirurgi.

Vad hoppas du ska ske inom ditt forskningsområde?

Förhoppningsvis kommer forskningen och utvecklingen leda till att färre patienter kommer få så uttalade besvär från lederna att behov av kirurgi och insättande av konstgjorda leder behövs. Dom som dock behöver det, eller som är i behov av omoperation, ska få en så optimal operation som möjligt med minimal risk för komplikationer och med goda förutsättningar att återgå till en normal livskvalitet med full aktivitet och med en konstgjord led som håller livet ut.

Vad anser du vara ditt största bidrag hittills till ditt forskningsområde?

Jag har medverkat till att sätta fokus på kvalitén inom proteskirurgin och betydelsen av noggranna förberedelser för att åstadkomma optimala biomekaniska förhållanden och återställande av anatomin.

Läs mer om Gunnars forskning i Lunds universitets forskningsportal

Det här gör jag helst på min fritid: Umgås med familj och vänner, gärna vid havet i fritidshuset ute på Österlen. Spelar gärna tennis och som en sann ortoped snickrar på huset.

En bok eller en film jag skulle rekommendera: Boken ”Konsulterna” om skandalerna i samband med bygget av Nya Karolinska – den är lärorik!

Något som de flesta inte vet om mig: Att jag har jobbat i Australien i över ett år.

Det roligaste med mitt jobb är: Att kunna hjälpa patienter med uttalad smärtproblematik att bli bra igen och se dom återgå i full aktivitet. All min forskning sker i nära anknytning till behandlingen av de patienter jag ser i vardagen. Att kunna vara med i forskningens frontlinje och göra det hela lite bättre och förstå sambanden och vad som egentligen spelar någon roll gör det hela ännu mycket roligare! Jag stortrivs med mitt jobb!