Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Eva Ekvall Hansson

professor, leg. fysioterapeut

Forskningsområde: Människan i rörelse

Porträtt på Eva Ekvall Hansson. Eva är en vit kvinna med kort hår och glasögon som har på sig en blommig blus.

Min forskning handlar om olika aspekter av vår förmåga att röra oss, såsom balanssystemet strategier och fysisk aktivitet. Eftersom förmågan att röra sig och att vara fysiskt aktiv är en grundsten för att uppnå god hälsa genom hela livsspannet, handlar forskningen också om interventioner som möjliggör detta, till exempel på vilket sätt artrosskola kan bidra till att personer med artros kan leva ett bra liv och uppnå god hälsa med en kronisk sjukdom.

När väcktes intresset för att börja forska?

Den väcktes i kontakten med patienter, när jag upptäckte att det fanns områden kring äldre personers balansstrategier som inte var beforskade.

Berätta om ett av dina pågående forskningsprojekt.

Vi kommer att starta ett projekt som avser att kartlägga och belysa hur personer upplever sin livssituation, fysiska aktivitet, hälsorelaterad livskvalitet, fysiska och mentala hälsa i samband med restriktionerna på grund av COVID-19 pandemin. Via Facebook kommer personer över 18 år att bjudas in att delta i studien. De som accepterar att delta svarar på en digital enkät. Ansökan till etikprövningsnämnden är inskickad och studien kommer att starta så snart tillstånd erhållits.

Vad hoppas du ska ske inom ditt forskningsområde?

Användandet av bärbara rörelsemätare möjliggör forskning om människans rörelseförmåga på ett helt annat sätt än tidigare, då man nu kan mäta balans och rörelse även under aktiviteter. Jag hoppas att denna teknik utvecklas, så att tolkningen av insamlad data blir överskådlig.

Vad anser du vara ditt största bidrag hittills till ditt forskningsområde?

Vår interventionsstudie om artrosskola från 2010 var den första RCT’n (randomiserad kontrollerad studie) som undersökte effekterna av artrosskolan. Annars är det största bidraget utvecklandet av en bärbar Inertial Movement Measurement Unit, där jag bidragit med tester av validitet och reliabilitet.

Läs mer om Evas forskning i Lunds universitets forskningsportal

Det här gör jag helst på min fritid: Rider!

En bok eller en film jag skulle rekommendera: Filmen Stekta gröna tomater och boken Ljuset du inte ser av Anthony Doerr

Något som de flesta inte vet om mig: Jag är en extrovert person och har inga hemligheter, de flesta vet det mesta om mig!

Det roligaste med mitt jobb är: Att det är så varierat: forskning, patientkontakt och studenter!