Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Carl Johan Tiderius

överläkare, adjungerad professor i barnortopedi

Forskningsområde: Barndomens höftsjukdomar och deras konsekvenser genom livet

Porträttbild på Carl Johan Tiderius. Carl Johan är en vit man med glasögon som har på sig en vit skjorta, svart kavaj och en mörkblå slips med röda prickar.

Höftdysplasi innebär en omogen höftled med dålig täckning av höftkulan. Cam-deformitet är en benig utväxt mellan höftkula och lårbenshals som kan ge smärta och inskränkt rörlighet i höften, så kallat femuroacetabulärt impingement (FAI). Både höftdysplasi och FAI tros öka risken för artros, vår vanligaste ledsjukdom men sambanden är dåligt klarlagda. Intressant nog debuterar såväl dysplasi som cam-deformitet ofta under barndomen. Dysplasi förekommer redan hos nyfödda och cam-deformitet är en vanlig konsekvens av höftfyseolys, den vanligaste höftsjukdomen i tonåren. Min forskning syftar både till att förbättra behandlingen av dysplasi och höftfyseolys hos barn, men även till att studera långtidskonsekvenserna av dysplasi och cam-deformitet hos vuxna.

När väcktes intresset för att börja forska?

Mitt forskningsintresse väcktes första gången under mitt examensarbete på läkarlinjen. Jag och en kurskamrat fick då genomföra en vetenskaplig studie från början till slut, vilket var spännande och inspirerande. Det var då jag beslutade mig för att någon gång själv börja forska och så småningom skriva en avhandling. På senare år har inspirationen till nya forskningsprojekt allt mer kommit från mitt kliniska arbete. Jag är överläkare i barnortopedi och har sedan många år ett särskilt intresse för avancerade ingrepp på höftleden, vilket innefattar kirurgisk behandling av såväl höftdysplasi som FAI.

Berätta om ett av dina pågående forskningsprojekt.

En av mina doktorander undersöker sambandet mellan cam-deformitet hos vuxna och risken att utveckla höftsmärta och höftartros på 10-års sikt. Till vår hjälp har vi en holländsk kohort med över 1000 individer som följts över tid. Man har registrerat ett stort antal kliniska parametrar samt röntgen av höfterna vid 0, 5 respektive 10 år. Med hjälp av samma kohort ska vi undersöka associationen mellan höftdysplasi och framtida höftsmärta och radiologisk artros.

Vad hoppas du ska ske inom ditt forskningsområde?

Ytterst hoppas jag kunna bidra till att minska höftbesvär hos både barn och vuxna. Detta ska ske genom förbättrad behandling av barn och tonåringar med höftdysplasi respektive höftfyseolys. Ett andra mål är att kunna identifiera vuxna individer med risk att drabbas av höftsmärta och artros i ett skede då vi fortfarande kan erbjuda en skonsam och effektiv behandling, oavsett om denna skulle vara kirurgisk eller icke-kirurgisk.

Vad anser du vara ditt största bidrag hittills till ditt forskningsområde?

Generellt tycker jag att min styrka är en kliniknära forskning där resultaten snabbt har kunnat omsättas i praktiken. Våra forskningsresultat kring höftfyseolys har exempelvis medfört att den svenska standardmetoden för behandling av höftfyseolys, LIH-spiken, just nu är på väg att introduceras i USA. Jag har även bidragit till att ta fram ett nationellt behandlingsprogram för barn med höftfyseolys, vilket bland annat baserats på egen forskning. Detta program finns sedan hösten 2019 tillgängligt på Svensk Barnortopedisk Förenings hemsida.

Läs mer om Carl Johans forskning i Lunds universitets forskningsportal.

Det här gör jag helst på min fritid: Fritiden spenderar jag helst med fru, barn och vänner i stugan på Bjärehalvön. Där njuter jag av cykling eller löpturer i vacker miljö, sedan vedbastu, god mat och gott vin. Mellan varven kan jag sedan inte låta bli några snabba turer med mina bilar och motorcyklar.

En bok eller en film jag skulle rekommendera: Boken ”The boys in the boat” av Daniel James Brown.

Något som de flesta inte vet om mig: Jag är nybliven delägare till en kolonilott i Lund.

Det roligaste med mitt jobb är: Dels det dagliga samarbetet med mina kollegor/vänner på Barnortopedsektionen vid SUS i Lund och dels en lyckad kombination av kliniskt och vetenskapligt arbete.