Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artrosskola

Det är viktigt att börja grundbehandla sin artros så fort som möjligt efter att diagnosen är ställd. Ett bra alternativ är att anmäla sig till en artrosskola.

Fyra personer sitter på var sin stol i en sal. En person håller i en penna och ett anteckningsblock.
Foto: Douglas Lopez

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer är förstahandsbehandlingen för artrospatienter, både yngre som äldre, patientutbildning, träning och vid behov viktreduktion. För att få hjälp med denna grundbehandling, kan man välja att anmäla sig till en artrosskola. Artrosskolan erbjuder artrospatienter både patientutbildning och träning för knä-, höft- och handartros. 

Artrosskolan startades av Svenska Artrosregistret (tidigare BOA), ett nationellt kvalitetsregister med syfte att kunna erbjuda alla artrospatienter en grundläggande artrosbehandling bestående av utbildning och träning. Svenska Artrosregistret grundades 2008 för att kunna maximera grundbehandlingen av artros för patienter och följa upp samt utvärdera effekterna av träning för lindring av artrossymtom. Genom att erbjuda artrospatienter denna form av grundbehandling förväntades sjukskrivningar i landet minska, något som artrosskolan har visat sig lyckats med. Sedan 2019 är Svenska Artrosregistrets uppdrag att utvärdera all behandling för artros i Sverige.

Genom att anmäla sig till en artrosskola får man inte bara ökad kunskap om sjukdomen, man får också tillgång till individanpassad träning för att bygga upp styrka och öka rörlighet. Idag finns det ungefär 500 artrosskolor runt om i Sverige som alla omfattas av högkostnadsskyddet. Patienten kan antingen söka sig dit på egen hand eller bli hänvisad av sin läkare eller fysioterapeut. Det krävs ingen remiss för att anmäla sig. Viktigt är att man anmäler sig så fort man har fått sin diagnos för att få ut bästa effekt av skolan och minska risken för behov av vård i framtiden. 

Artrosskolans upplägg

Det är fysioterapeuter, arbetsterapeuter och i enstaka fall dietister som håller i artrosskolorna. Artrosskolan är uppbyggd av både teori- och träningsmoment. Teoridelen är obligatorisk, men träningsdelen är frivillig. Dock rekommenderas det att delta i träningsdelen då det har visat sig att de som går både teori- och träningsdelen har mindre smärta i längden än de som endast gått teoridelen. De flesta som anmäler sig till artrosskolan väljer att gå både teori- och träningsdelen.

Teoridelen består av tre lektioner med målet att öka patienternas kunskap om artros, ge egenvårdstips och förklara vikten av motion som behandlingsmetod. Som deltagare får man också chansen att ställa frågor och få hjälp med att skapa nya vanor i vardagen. Vid ett teoritillfälle bjuds en "artrosinformatör" in, som berättar om sin erfarenhet av att leva med sjukdomen och hur träning har fungerat som behandlingsmetod.

Efter tre teoritillfällen kan man antingen välja att träna självständigt hemma eller i grupp. Väljer man att träna självständigt, får man ett individuellt träningsprogram som anpassas utefter sin styrka och kondition. Alla övningar kan anpassas till både hemmet och gymmet. Väljer man istället att träna i grupp, finns möjligheten att få minst 6-8 veckors övervakad träning på plats med en fysioterapeut. Oberoende av val, sker det en uppföljning efter 3 månader för att utvärdera behandlingseffekten av artrosskolan. Ytterligare en uppföljning sker efter 12 månader, där patienten får ett frågeformulär hemskickat med frågor om effekterna av artrosskolan. Dessa resultat registreras därefter i BOA-registret.

Positiva effekter


Artrosskolan har uppvisat flera positiva resultat för de allra flesta patienter, bland annat på att reducera artrossmärtor. Artrosskolan bidrar med viktiga redskap för att lindra symtom och på så sätt förbättra livskvaliteten. Forskning visar att efter tre månaders uppföljning med patienter som har deltagit i både teori- och träningsmomenten, är i genomsnitt smärtintensiteten lägre och den hälsorelaterade livskvaliteten högre. Färre patienter vänder sig till smärtstillande läkemedel, färre önskar opereras och antalet sjukskrivningar minskas.