Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Viktnedgång vid artros

En viktnedgång kan lindra dina artrossmärtor och öka rörligheten i leden.

Två fötter står på en ljusblå våg. Ett rött äpple och ett gult måttband ligger också på vågen mellan fötterna.

Övervikt och artros

Ungefär hälften av alla personer i Sverige mellan åldrarna 16–84 år är överviktiga. För att klassas som överviktig krävs det att man har ett BMI (body mass index) på över 25 medan ett BMI över 30 klassas som fetma. Både övervikt och fetma är riskfaktorer för att drabbas av artros. I befolkningen ökar andelen överviktiga stadigt och därmed förväntar man också en ökning av förekomsten av artros. Övervikt och fetma är ett stort problem generellt i samhället, eftersom det även ökar risken för att drabbas av andra sjukdomar, som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression och stroke (tidigare även kallat slaganfall).

Majoriteten av alla med artros är överviktiga

Cirka 75% av alla patienter i Sverige som blir diagnostiserade med knäledsartros är lätt till kraftigt överviktiga. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på att vi belastar både våra höft- och knäleder med ca 150% av vår kroppsvikt med varje steg vi tar. Det vill säga att någon som väger 100 kg, belastar dessa leder med ca 150 kg för varje kliv. En överviktig person löper ungefär 8 gånger så stor risk att drabbas av knäledsartros än en normalviktig person och ungefär tre gånger så stor risk att drabbas av höftledsartros. Det har också uppmärksammats att artros i fingrar är något vanligare hos överviktiga personer. Detta tror man beror på att fett utsöndrar inflammationsdrivande proteiner som kan leda till viss inflammation och smärta i lederna och därmed öka risken för symtomgivande artros även i de leder som inte belastas av kroppsvikt.

Det är lika viktigt att hålla en hälsosam vikt genom hela livet för att förebygga ledbesvär. Bär man på mer kroppsvikt än vad musklerna klarar av att bära upp, riskerar man en överbelastning av de viktbärande lederna.

Flest operationer utförs på överviktiga

Övervikt och fetma har också en negativ inverkan på behovet för en protesoperation i senare skeden av sjukdomen artros. Största delen av alla protesoperationer utförs på överviktiga patienter eller patienter med fetma. Av alla artrospatienter som blir aktuella för operation, är de överviktiga i genomsnitt cirka 10 år yngre än normalviktiga patienter vid operationstillfälle. Man ska också vara uppmärksam på att en operation aldrig är riskfri och riskerna för att utveckla sårinfektioner och blodproppar ökar hos överviktiga, främst hos dem som lider av fetma med mycket höga BMI-värden. 

En successiv viktnedgång

Att hålla vikten eller att gå ner i vikt för att minska risken för att drabbas av artros i framtiden är kanske inte det man tänker på, men en hälsosam vikt är inte bara viktigt för lederna utan också för att minska risken att drabbas av annan sjukdom så som diabetes och högt blodtryck. Genom att gå ner vikt om man är överviktig eller har fetma blir det enklare att röra på sig, något som ofta har positiva effekter på även den mentala hälsan.

Att gå ner 10% av sin kroppsvikt har rapporterats lindra artrosbesvär betydligt, men även en liten viktnedgång kan göra stor skillnad för lederna. Det är därför värt att se över både sina kost- och levnadsvanor och sin dagliga motion.

En successiv och långsam viktnedgång med hjälp av kost och motion är det som rekommenderas för en hållbar och långsiktig viktminskning. Att vända sig till en specifik diet kan ge snabba resultat men är oftast inte hållbar och en snabb viktreducering följs ofta av en snabb viktökning. Att gå ner i vikt och behålla vikten är alltså ingen ”snabbfix” utan det krävs att man målmedvetet gör en livsstilsförändring. En viktnedgång på 0,5–1 kg i veckan rekommenderas och räknas ofta som hållbart.

Motion är speciellt viktigt att tänka på för dem som är överviktiga eller lider av fetma. Träning stärker muskulaturen kring lederna som gör att man som överviktig lättare kan bära upp sin kroppsvikt, men träning hjälper även till med att gå ned i vikt då träning förbränner kalorier.

Tips för en hållbar viktnedgång


Diskutera en långsiktig plan för en hållbar viktnedgång och motion med en dietist, fysioterapeut eller en läkare

Ät mer fiberrik mat dvs. grönsaker, frukt, bönor och nötter

Byt ut vitt bröd, pasta och ris mot fullkornsprodukter

Undvik mat och dryck med mycket socker

Var fysisk aktiv minst 30 minuter per dag (promenader eller cykling är en utmärk början)

Sätt din egen ribba när det gäller motion. Få hjälp av en fysioterapeut eller annan träningskunnig för att hitta den träningsform som passar dig bäst