Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Närliggande sjukdomar

Artros må vara den vanligaste reumatiska sjukdomen, men det finns en rad andra reumatiska sjukdomar som kan ge liknande symtom.

En reumatisk hand med rött nagellack vilar på en bok

Att ha ledvärk kan ha flera orsaker och behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på artros. Även om artros är den allra vanligaste ledsjukdomen, är det inte den enda sjukdomen som ger symtom som smärta och stelhet i lederna. Det kan också finnas andra orsaker som ligger bakom ledvärk, till exempel inflammation i skelett, muskler, leder och senor eller i vävnaden kring dessa rörelseorgan. Eftersom ett flertal reumatiska sjukdomar har snarlika symtom, är det viktigt att man får rätt diagnos av sin vårdgivare för att kunna behandla rätt.

Ledgångsreumatism

Reumatoid artrit eller ledgångsreumatism är den vanligaste inflammatoriska reumatiska sjukdomen. Sjukdomen attackerar oftast flera leder på samma gång. När en led drabbas av ledgångsreumatism uppstår inflammation i ledhinnan som ofta orsakar svullnad, smärta och stelhet i leden. Sjukdomen drabbar främst smålederna i händerna och fötterna men kan påverka organ i hela kroppen. Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom vilket innebär att immunförsvaret angriper kroppen av misstag. 

Rökning ökar risken att drabbas av ledgångsreumatism men arv är den allra största riskfaktorn. Det är ocskå 2-3 gånger vanligare att kvinnor drabbas av ledgångsreumatism än män. 

Gikt

Gikt är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som ger episoder av plötslig stark smärta och svullnad i leden. Det är allra vanligast att drabbas av gikt i foten, speciellt i stortån. Andra leder i kroppen kan drabbas men detta är mindre vanligt. När smärtan börjar och är mycket kraftig brukar man kalla det för en ”giktattack”. Gikt uppstår när det finns för mycket urinsyra i blodet. Kroppen producerar urinsyra när den bryter ned purin, en organisk förening som finns i livsmedel. Hos de flesta människor bryts urinsyra ned i blodet och går ut via njurarna i urinen, men om kroppen producerar för mycket urinsyra eller om njurarna inte klarar av att avsöndra tillräckligt mycket urinsyra bildas små kristaller i leder som skapar inflammation. Om man drabbats av gikt kan det vara bra att försöka undvika alkohol och mat som innehåller höga mängder av purin för att lindra sina besvär.

Pseudogikt

Pseudogikt påminner om gikt då det vid båda sjukdomstillstånden bildas kristaller i lederna som orsakar smärta och svullnad. Till skillnad från gikt, där urinsyrakristaller bildas, är det calciumpyrofosfatkristaller som uppstår i lederna vid pseudogikt. De leder som tenderar att drabbas av pseudogikt är ofta handleden och knäleden. De vanligaste symtomen är smärta och svullnad men det är inte helt ovanligt med symtom som stelhet och trötthet, likt flera andra reumatiska sjukdomar. Pseudogikt är inte lika vanligt som gikt och drabbar främst kvinnor över 65 års ålder.

Psoriasisartrit 

Ungefär 30% av alla som lider av sjukdomen psoriasis utvecklar psoriasisartrit. Psoriasisartrit är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som framförallt drabbar smålederna i händerna och fötterna. Personer med psoriasisartrit får oftast röda fjälliga hudutslag på kroppen samt smärta och stelhet i lederna. Ibland kan ledsmärta uppstå innan hudutslagen, vilket gör sjukdomen svårdiagnostiserad då smärtan påminner om andra reumatiska sjukdomar. Typiskt för psoriasisartrit är att den angriper en enstaka led. Det är ganska ovanligt att flera leder drabbas samtidigt. Psoriasisartrit drabbar oftast personer mellan 30-55 års ålder. 

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

SLE är en autoimmun sjukdom som i första hand drabbar lederna och huden men kan ibland även drabba andra organ i kroppen såsom hjärta, blod och njurar. Ett vanligt symtom på SLE är att man får fjärilsexantem i ansiktet. Fjärilsexantem är ett utslag som uppstår på näsryggen och kinder och som har fått sitt namn då utslagen ger formen av en fjäril. Andra symtom inkluderar håravfall, solkänslighet och sår i munnen. När SLE angriper lederna kan stark ledvärk uppstå i följd av att lederna blir inflammerade. 90% av de som drabbas av SLE är kvinnor och insjuknandet är vanligast hos yngre kvinnor, under 45 års ålder.

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en sjukdom som skiljer sig från många andra reumatiska sjukdomar, då den inte betraktas som inflammatorisk. Fibromyalgi är ett så kallat mjukdelsreumatiskt tillstånd som kännetecknas av smärtor och ömhet i kroppens mjukdelar (bland annat muskler, nerver, ligament och blodkärl). Smärtan kan vara generaliserad, det vill säga det kan göra ont på många ställen i kroppen på samma gång, men den kan också flytta på sig från kroppsdel till kroppsdel beroende på dag. Smärtans intensitet varierar oftast också. Morgonstelhet i musklerna kan förekomma men det mest kännetecknande för sjukdomen är att kroppen känns öm och huden blir känslig för tryck. Under en längre tid togs sjukdomen inte på allvar, eftersom den inte har några utåt synliga tecken. Idag är fibromyalgi en erkänd sjukdom. Dock är orsaken till sjukdomen relativt okänd. Man tror att personer som lider av fibromyalgi har abnormiteter i hur det centrala nervsystemet bearbetar smärtsignaler. Precis som SLE, är 80-90% av alla som lider av fibromyalgi, kvinnor.