Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ökad risk för andra sjukdomar

Artros ökar bland annat risken för hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes och depression.

En person i en vit och blå randig t-shirt håller upp ett rött hjärta mot sitt bröst samtidigt som att pekfingrarna formats till ett hjärta.

Personer som drabbats av artros löper ökad risk för att utveckla andra sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Risken för att avlida i hjärt- och kärlsjukdom är också högre för personer med artros. Artros kan samtidigt ha en negativ inverkan på den mentala hälsan.

Större risk för att avlida i hjärt- och kärlsjukdom

Forskning om sambandet mellan artros och hjärt- och kärlsjukdomar har visat att personer som har haft knäledsartros i cirka 10 år löper 16% högre risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med bakgrundsbefolkningen. Detta gäller framförallt de som är överviktiga eller äldre, då både övervikt/fetma och ålder är riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Orsakssambandet är fortfarande delvis oklart men man tror att det kan bero på en blandning av brist på fysisk aktivitet, övervikt och den inflammation som uppstår i kroppen vid artros. Smärtstillande läkemedel (framförallt NSAID preparat), som ofta används för att lindra artrossmärtor, kan också öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Artrosens negativa inverkan på den mentala hälsan

Fysisk aktivitet är viktigt, inte bara för viktens skull, men överlag för den fysiska och den mentala hälsan. Både normalviktiga och överviktiga personer med artros kan ofta hamna i en ond cirkel där ledsmärta leder till brist på motion som i sin tur leder till ökad smärta, viktuppgång, trötthet och minskad ledrörlighet. När man hamnar i denna onda cirkel, hamnar man också i riskgruppen för att utveckla andra hälsoproblem.

Att lida av ångest eller depression är inte helt ovanligt bland artrospatienter. Långvariga smärtor och rörelsehinder kan påverka en persons psykiska välbefinnande och i första hand leda till nedstämdhet. Nedstämdhet kan senare utveckla sig till mer långvarig depression eller ångestsyndrom. Träning är grundbehandlingen för artros för att lindra de fysiska symtomen av sjukdomen, men att röra på sig regelbundet förbättrar också den psykiska hälsan. När vi rör på oss, så frisätter hjärnan nämligen endorfiner, som inte bara fungerar som ett naturligt smärtstillande, men som också fungerar som ”lyckohormoner” och gör oss gladare. Genom att motionera regelbundet så att hjärnan utsöndrar endorfiner blir det ofta enklare att utföra vardagssysslor och hitta på aktiviteter man tycker är roliga.