Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Riskfaktorer för artros

Ålder, en tidigare ledskada, kön och övervikt är exempel på riskfaktorer som ökar sannolikheten att drabbas av artros.

Magen på en överviktig vit man i blåa badshorts. Mannen håller i en gul flaska med solkräm.
Övervikt är en riskfaktor för artros.

Artros är en komplex sjukdom och det är ofta svårt att avgöra varför en del personer drabbas av ledsjukdomen och andra inte. Det man vet är att det finns flera genetiska-, miljömässiga- och livsstilsfaktorer som spelar in, vilka ökar risken för att utveckla artros vid något skede i livet. Ju fler riskfaktorer, ju större sannolikhet är det att drabbas. En del faktorer kan man i de flesta fall själv påverka som till exempel sin vikt och sin fysiska aktivitet, medan andra som ökande ålder och ärftlighet är oundvikliga.

Riskfaktorer för artros


Ålder

I de flesta fall debuterar artros efter 45 års åldern eftersom det ofta tar lång tid för sjukdomen att utvecklas. Att ålder är en riskfaktor kan delvis bero på att det helt enkelt representerar tid för exponering för andra riskfaktorer, till exempel tid sedan ledskada eller tid med övervikt. Det kan också ha med förändringar som ofta sker i samband med åldrande att göra, där till exempel ledbroskets biomekaniska egenskaper förändras som gör att brosket blir mer känsligt. Dock betyder inte en stigande ålder att man nödvändigtvis kommer att drabbas av artros. Många tror att artros är en del av det naturliga åldrandet, vilket inte är sant. Artros förekommer även i unga år.

Kön

Kvinnor efter övergångsåldern (menopaus) löper ungefär dubbelt så stor risk att utveckla artros än män. Man vet inte riktigt varför det är så, men forskare tror att det kan bero på hormonella faktorer.

Ärftlighet

Genetik spelar ofta en viktig roll för utvecklandet av artros. Om artros föreligger i släkten så är risken större att man själv drabbas. Ärftlighet utgör cirka 40% av risken för artrosutveckling i knän och cirka 60% för artrosutveckling i höfter och händer.

Övervikt

När kroppen har för mycket tyngd att bära runt på, blir det hög belastning på både knä- och höftleder. En kraftigt överviktig person med ett BMI (kroppsmasseindex) värde på över 30 löper upp till 8 gånger så stor risk att utveckla knäledsartros än en normalviktig person (BMI mellan 18,5-24,9). Handartros har också visat sig vara vanligare hos överviktiga och det finns data som pekar på att fett avsöndrar inflammatoriska proteiner i kroppen som kan bidra till smärta i lederna. 

Ledskada

En tidigare ledskada ökar risken för artros och cirka hälften av alla som råkar ut för en menisk- eller korsbandsskada i knät utvecklar knäartros inom 15-20 år. Skador i andra leder kan också bidra till utvecklandet av artros men eftersom största delen av all artrosforskning om ledskador fokuserar på knäna, är sambandet mellan skada och artros i knät mest undersökt.

Yrkesbelastning

En del yrken belastar knä, rygg och höft mer än andra. Personer som arbetar mycket stående eller knästående löper ökad risk för knäartros och personer som arbetar inom yrken där det krävs arbete i vriden eller böjd position löper ökad risk för höftartros. Yrken som kräver många tunga lyft kan också överbelasta lederna på ett sätt som ökar risken för artros i knä, höft och rygg.

Muskelsvaghet

Att ha svaga muskler påverkar kroppens förmåga att bära upp kroppsvikten ordentligt och ger leden dålig stabilitet. Muskelsvaghet kan ha flera orsaker men en av dessa är brist på fysisk aktivitet. Även personer med ett normalt BMI kan utveckla artros om muskulaturen kring lederna är för svag för att bära upp kroppsvikten. Att stärka sina muskler och stabilisera sina leder för att förebygga artros är en av många anledningar till varför det är viktigt att träna och motionera sina leder regelbundet.

Bakomliggande sjukdomar

Medfödda eller vissa sjukdomar tidigt i livet kan öka risken för artros, speciellt i höftleden. Exempel på dessa är obehandlad höftledsluxation hos nyfödda, missbildningar hos barn (dysplasi), fysiolys, Perthes sjukdom samt vissa andra ledsjukdomar som till exempel osteonekros.

Räkna ut BMI

Du kan beräkna ditt kroppsmasseindex genom att dela din vikt i kilo med din kroppslängd i meter i kvadrat (kg / m² = BMI)

riskfaktors