Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lund OsteoArthritis Division (LOAD) är ett regionalt nätverk för artrosforskning.

En person i vit labbrock och blåa plasthandskar håller i en pipett. I bilden synd också provrör med ledvätska.

LOAD (Lund OsteoArthritis Division) är ett tvärvetenskapligt nätverk koordinerat av professor Martin Englund. Nätverket består av välmeriterade artrosforskare vid Lunds universitet. Inom LOAD finns ofta världsledande kompetens inom klinisk ortopedi, epidemiologi, extracellulär matrixbiologi och proteomik, fysioterapi, biomekanik och imaging. Dessutom samarbetar nätverket med väl ansedda forskare inom artrosfältet runt om i världen.

Ovan nämnd expertis tillsammans med vår tillgång till icke-invasiva och mycket känsliga analysmetoder av brosk samt klinisk expertis och patientkohorter ger LOAD unika möjligheter att besvara såväl molekylära som kliniska frågor relaterade till artros. Det övergripande målet med nätverket är att utveckla bättre sätt att diagnostisera, förebygga och behandla artros och därigenom ge bättre livskvalitet för patienter som lever med sjukdomen.

Inom nätverket hittar du både oss som varvar forskning med kliniskt arbete och oss som ägnar sig åt forskning på heltid. Vi träffas alltid en gång i månaden för att bland annat diskutera det interna och externa arbetet som pågår. En gång om året möts vi upp för en längre och mer omfattande diskussion. Vi involverar även våra yngre medarbetare för utbildning och kunskapsöverföring. 

Exempel på våra forskningsområden:

  • Ortopediska behandlingar/kirurgi
  • Fysioterapi (inkl. fysisk träning)
  • Sjukdomsmekanismer (biokemi och molekylär- och matrixbiologi)
  • Påverkan på individ och samhälle (epidemiologi och socialmedicin)
  • Hälso- och sjukvårdsorganisation och hälsoekonomi
  • Diagnostik
  • Biomekanik
  • Radiologi och magnetkameraundersökningar

Läs mer om LOAD i Lunds universitets forskningsportal

LOAD Project manager

Martin Englund
professor, leg. läkare, epidemiolog