Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Krilloljans effekt på artrossmärta är likvärdig med placebo

krill

Krillolja, en olja utvunnen från kräftdjuret krill och rik på Omega-3 fettsyror, har i en ny dubbelblindad studie inte påvisat någon lindrande effekt på smärta vid knäartros.

Krillolja, en olja utvunnen från kräftdjuret krill, har i två tidigare studier rapporterats som symtomlindrande vid artros, speciellt för inflammation och smärta i leden. Krillolja innehåller höga mängder av Omega-3 fettsyrorna EPA och DHA, vilka tros vara bra för att bland annat minska inflammation i kroppen.

En grupp forskare i Australien genomförde nyligen en så kallad dubbelblindad studie där 261 försökspersoner med knäartros antingen fick 2 gram krillolja per dag (190 mg/g EPA samt 100 mg/g DHA) eller placebobehandling som bestod av blandade vegetabiliska oljor (utan EPA och DHA). Att studien var dubbelblindad innebar att varken deltagarna eller forskarna fick reda på vem som fick vilken behandling, förrän studien var avslutad.  Analys av datan gjordes också utan kunskap om vilken behandling som hade getts till vilken grupp.

Resultaten visade ingen skillnad vad gäller minskning av knäsmärta eller andra symtom mellan de två behandlingarna under de 6 månader som studien pågick. Båda grupperna minskade sin smärta i genomsnitt lika mycket. Allmän förbättring ser man i regel i de flesta studier av denna typ. Detta beror bland annat på naturliga svängningar i sjukdomsförloppet, placeboeffekten av att få behandling samt att deltagare rekryteras då de är i en dålig fas av sjukdomen (det vill säga förbättringen beror inte nödvändigtvis på behandlingen).

Forskarna drog slutsatsen att krillolja inte är att rekommendera mot smärta vid knäartros.

- Anledningen till att resultatet skiljde sig från de två tidigare studierna kan vara att de föregående studierna hade få försökspersoner, samt att de även hade andra metodologiska brister, säger forskaren Dr Laura Laslett som presenterade studien vid den internationella artroskonferensen OARSI Connect’21.

Studien är ännu inte publicerad i tidskrift, men studieprotokollet finns tillgängligt för mer information om och bakgrund till studien: https://trialsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13063-019-3915-1