Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för www.artrosportalen.se

Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.artrosportalen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

 • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur.
  WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter – WCAG-nivå AA, samt Riktlinje 105 Skapa rubriker med h-element
   
 • Alt text på hemsidans bilder tydliggör inte om bilden i frågan är ett foto eller en illustration.
  WCAG 2.4 Navigerbart: Tillhandahåll sätt att hjälpa användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är, samt Riktlinje 5 Skriv tydliga länkar
   
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte är tydligt var länken går.
  WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar – WCAG-nivå A.
   
 • En del bilder saknar alt-text.
   
 • En del bilder har felaktig alt-text.
   
 • Vissa rubriker kan uppfattas som otydliga.
   
 • Vissa länkar länkar till externa webbsidor som eventuellt inte följer tillgänglighetskraven.

Ovanstående brister arbetar vi på att korrigera.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har testat denna webbplats internt med hjälp av Funkas webbriktlinjer, WAVE evaluater och Funkify. 

Övrigt

Webbplatsen publicerades den 1 december 2020

Redogörelsen uppdaterades senast den 26 september 2023