Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alternativa behandlingar

TENS, akupunktur och hyaluronsyra är exempel på alternativa behandlingar som kan lindra artrossymtom.

En röd TENS apparat som ligger mot en vit bakgrund.

De flesta av de alternativa behandlingar för artros som erbjuds idag ger enligt studier antingen liten smärtlindring under en begränsad period eller ingen smärtlindring alls utöver det som kallas placebo. Placeboeffekten kan dock vara stark. Det är också svårt eller omöjligt att själv veta om det är själva preparatet i sig som lindrar symtomen, eller om det är hjärnans makt över kroppen (placeboeffekt). Hur som helst är det viktigaste med en alternativ behandling att man själv upplever en förbättring, att kostnaden är rimlig, samt att riskerna för biverkningarna är få, dvs behandlingen är ofarlig.

Exempel på alternativa behandlingsmetoder


Hyaluronsyra 

Hyaluronsyra är ett ämne som produceras naturligt i kroppen och är en viktig beståndsdel i ledbrosket och ledvätskan. I leder agerar ämnet som ett smörjmedel för att hålla ledytorna glatta och hjälper på så sätt till att skapa mindre friktion inne i leden. Hyaluronsyra som läkemedel kan bland annat injiceras i en artrosdrabbad led och har länge använts som behandlingsmetod för både knä- och höftartros. Det är dock ingen behandling som rekommenderas av Socialstyrelsen och forskning har visat att injicering av ämnet har egentligen mycket liten effekt på smärta och rörlighet utöver placebo. På grund av detta, beslutades det av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket i juni 2010 att hyaluronsyra inte längre ska subventioneras av svenska staten, det vill säga att man som patient får stå för kostnaden själv. Utan statlig subvention är preparatet dyrt och det medför en stor kostnad att genomgå en behandling eftersom det rekommenderas att injektionen tas ungefär 3–5 gånger med en veckas mellanrum för att ge effekt.

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) 

TENS är en behandling som utförs med hjälp av en liten apparat som skickar svag elektriskt ström genom plattor (elektroder) som fästs på huden på området där det gör ont. Strömmen stimulerar nerverna i området för att blockera smärtan. Smärtlindringen som kan uppnås är normalt kortvarig (några timmar) och enligt Socialstyrelsens riktlinjer finns det ingen evidens för att behandlingen skulle ge smärtlindring på medellång eller lång sikt. Däremot är behandlingen ofarlig för de flesta och ger inga biverkningar, så att testa behandlingen skadar inte. Dock bör en TENS apparat inte användas av personer med en s.k. pacemaker (liten apparat som ger regelbunden hjärtrytm) utan en läkares ordination. 

Akupunktur 

Akupunktur är en populär behandling med ursprung i Kina som görs genom att föra in tunna nålar i huden på specifika punkter på kroppen för att lindra diverse sjukdomstillstånd. Nålarna kan antingen stimuleras manuellt av behandlaren, eller genom en el-stimulator som stimulerar nålarna med ström (elektroakupunktur). Det vetenskapliga underlaget för att akupunktur skulle lindra ledsmärtor under en längre tid är snävt och studier har visat att efter 8 veckor sker det endast en 5% förbättring av ledsmärta i följd av akupunktur jämfört med så kallad ”sham” akupunktur (placebo). Enligt Socialstyrelsen kan akupunktur ha viss effekt på knäsmärta, men har ingen bevisad effekt på höftsmärta utöver placebo. Däremot om man tycker att det fungerar, kan det vara ett bra alternativ till smärtstillande läkemedel eftersom biverkningar är mycket ovanliga.

Värme och kyla 

Både värme och kyla upplevs ofta kunna minska smärta och svullnad i en led och ge avslappnande effekt på muskler, även om det bara är tillfälligt. För att kyla leden kan man till exempel använda en kylpåse som har legat i frysen eller några isbitar inlindade i en kökshandduk.  För att behandla med värme finns det bland annat vetekuddar man värmer i mikron och värmeflaskor. Ett varmt bad upplevs av vissa personer som smärtlindrande. Det går också att köpa speciella kyl- och värmekompresser som både kan kylas och värmas. Kyla användas ofta på akuta knäskador för att behandla svullnad och inflammation eftersom blodkärlen drar ihop sig av kyla vilket minskar svullnaden något. Värme gör motsatsen för leden eftersom det ökar blodcirkulationen och ska därför inte appliceras på en svullen eller inflammerad led. Värme bör endast användas av de med långvarig (kronisk) smärta, för smärtlindring och för att mjuka upp musklerna.  För några kan värmeapplicering på leden även bidra till ökad rörlighet i leden.