Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

TENS eller svaga opioider, vad lindrar smärtan bäst vid knäartros?

Trådlösa TENS elektroder med tillhörande fjärrkontroll.

Forskare har studerat effekt och säkerhet av två olika behandlingsmetoder för att lindra smärta vid knäartros.

I en ny studie har forskare studerat två olika behandlingsmetoder för att lindra smärta hos personer med knäartros. Hälften av studiedeltagarna behandlades med en ny sorts TENS-apparat och hälften behandlades med svaga opioider. I studien studerades dels effekten och dels säkerheten med de båda metoderna.

Många gånger förskrivs svaga opioider till patienter som till följd av knäartros är drabbade av nociceptiv smärta, trots att det är känt att effekten från dessa många gånger är måttlig. Det är även känt sedan länge att opioider, oavsett styrka, inte är det bästa behandlingsalternativet för äldre personer. Riktlinjer från flera organisationer avråder i olika mån från användandet av opioider. OARSI* avråder helt från användande av opioider medan ESCEO* endast rekommenderar korttidsbehandling med svaga opioider för behandling av smärta vid knäartros.

I studien konstateras att TENS hade bättre effekt och högre tolerans än svaga opioider för att lindra den nociceptoriska smärtan som studiedeltagarna var drabbade av. Forskarna menar att resultatet gör det möjligt att erbjuda en icke-medicinsk behandling i form av TENS som med gott resultat kan underlätta smärta för somliga personer med nociceptiv artrossmärta.

TENS används redan inom flera områden för att lindra smärta. Smärtan lindras genom elektriska impulser som avges från elektroder som klistras på huden vid det område som ska behandlas. I studien användes både låg- och högeffektiv frekvens.

Studien som är ny från i år (2022) vid namn "Wearable transcutaneous electrical nerve stimulation (actiTENS®) is effective and safe for the treatment of knee osteoarthritis pain: a randomized controlled trial versus weak opioids" finns att läsa i sin helhet och öppnas då på en ny webbsida. (journals.sagepub.com)

 

*Osteoarthritis Research Society International
* European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal      Diseases