Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Styrketräning och knäartros

Person som står framåtböjd och håller i en kettlebell som står på marken

I en studie från USA har forskare tittat på huruvida styrketräning är gynnsamt för den med knäartros. Det har tidigare funnits en föreställning om att styrketräning inte är bra och att det kan var skadligt för knälederna, även om det sedan många år tillbaka också varit känt att styrketräning kan vara bra. I den omskrivna artikeln studeras om och i så fall hur styrketräning faktiskt kan vara bra för knäna.

Forskarna har samlat in data från en tidigare studie vid namn ”the Osteoarthritis Initiative” (OAI) för att genom den kunna analysera och förstå sambandet mellan styrketräning och knäartros. Studien OAI var en omfattande studie som följde studiedeltagarna under flera år vars syfte var att kartlägga artrosens utveckling. 

Resultatet visar att de som ägnat sig åt styrketräning under livet har lägre förekomst av knäsmärta, röntgenverifierad artros och symptomgivande artros. Resultatet gällde för både kvinnor och män i flera olika åldrar. Enligt resultatet verkar styrketräning vara fördelaktigt för knälederna, både för att minska risken för artros och för att minska symtom för den som drabbas. Forskarna har alltså studerat OAI-deltagarnas levnadsvanor där de rapporterat bl.a. om sina träningsrutiner under olika perioder i livet och utgått från detta för att sedan analysera. 

Genom styrketräning stärker man både musklerna runt knäet, men också senor och ligament. Detta ger stabilitet och kan minska belastningen på själva knäleden. Styrketräning kan vara bra för dina knä, redan innan artros utvecklats. 

Artrosportalen skriver om flera olika träningsformer som kan vara bra vid artros, bl.a. styrketräning. Läs gärna mer här. 

Som med all träning gäller dock självklart att utgå från sig själv och sina förutsättningar. För att styrketräning såväl som annan träning ska ha god effekt krävs att den genomförs på ett korrekt sätt. Är du osäker rekommenderar vi att du kontaktar t.ex. en fysioterapeut för att få hjälp med träning som fungerar för dig. 

Studien i sin helhet går att ta del av via ACR’s hemsida och länken öppnas i en ny flik.