Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan tränarledd träning leda till minskat opioidanvändande?

Fyra personer som springer på stället och håller fram sina händer i luften.

En dansk studie har tittat på om användandet av opioider minskat för patienter med höft och knäartros efter träning och patientinformation.

Det är känt sedan länge att rörelse och träning i olika former är bra för den som är drabbad av artros och att det kan leda till minskad smärta. Träning kan självklart behöva anpassas från en individ till en annan men är i helhet bra för den som har artros. Träning kan ske i olika former och somliga får genom sin vårdgivare möjlighet till gruppträning som leds av tränare/fysioterapeut och andra får med sig träningsprogram hem för att utföra det själv i hemmet.

Nu har forskare tittat på vilken effekt tränarledd träning och information till patienter kan ha och om det kan visa sig vara bättre än andra behandlingsmetoder. Studien genomfördes i Danmark och de som deltog i studien var personer som kontinuerligt använder sig av opioider som smärtstillande. Det som undersöktes var huruvida användandet av opioider minskade efter det att studiens deltagare fått ta del av den intervention som testades, alltså tränarledd träning och patientinformation.

Det framkommer att från det att studien startade till dess att den slutade så hade användandet av opioider sjunkit med 10% hos deltagarna men efter att ha analyserat användandet av opioider i samhället i stort konstaterades att det var samma siffra där och alltså kan det inte antas ha med studien att göra utan kanske snarare en striktare förskrivning av opioider i allmänhet.  

I studien är det personer med knä- och höftartros som har studerats och med användandet av opioider i samhället i stort i beaktan kan det alltså inte sägas att resultatet visar någon minskning av användandet av opioider vid studiens slut. Vidare menar forskarna att det behövs mer forskning på ämnet för att kunna säga om tränarledd träning och information till patienterna faktiskt kan bidra till minskat opioidanvändande.

Studien finns i sin helhet (på engelska) på oarsijournal.com och sidan öppnas i en ny flik när du klickar här.