Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stor studie från USA skapar frågetecken kring effekten av träning vid artros

fitness

En ny studie från USA har kastat frågetecken över vad det är som leder till förbättringen av knäartrossmärta vid behandling med träning. Resultaten publicerades i veckan i den högt ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA (Journal of American Medical Association).

I studien undersöktes effekten av tre olika behandlingar för knäartros: lågintensiv träning, högintensiv träning och regelbundna träffar i grupp två gånger i veckan där deltagarna fick information och utbildning om artros. Det var lottens hjälp som avgjorde vilken grupp deltagarna i studien hamnade i.

Studien pågick i 18 månader. Resultaten visade att alla tre grupperna förbättrades lika mycket vad gällde knäsmärta och knäfunktion. De två träningsgrupperna hade dock uppnått högre muskelstyrka jämfört med gruppen som endast fick information och utbildning.

Studien är ett viktigt bidrag till vetenskapen då den påminner om att det saknas vetenskapliga bevis på om träningen i sig ger effekt eller om det är andra faktorer som förklarar förbättringen. Dessa faktorer inkluderar de naturliga fluktuationer i smärta vid artros, effekten av att träffa andra och umgås socialt, utbildning om sjukdomen samt livsstilsförändringar. Den amerikanska studien ger därmed stöd för att en rad andra faktorer kan vara betydelsefulla för smärtlindring vid artros.

Läs studien i tidskriften JAMA (på engelska)