Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Stor global sjukdomsbörda orsakas av artros

Foto på en oidentifierbar person i en vit t-shirt som håller i en jordglob.

Artros har beskrivits som den 15:e vanligaste orsaken till så kallad ”years lived with disability” (YLDs) i världen vilket är ett mått som används för att belysa olika sjukdomars belastning på samhället. De ekonomiska kostnader som sjukdomen orsakar motsvarar enligt forskarna omkring 1-2,5% av bruttonationalprodukten (BNP) i de flesta länder.

I en ny artikel från en grupp amerikanska forskare beskrivs den stor sjukdomsbördan orsakad av artros.

Författarna skriver att omkring 528 miljoner människor runt om i världen är drabbade av artros. Förekomsten av sjukdomen är högre i länder med högre medelålder och med högre förekomst av övervikt och fetma, som till exempel USA.

Artros har beskrivits som den 15:e vanligaste orsaken till så kallad ”years lived with disability” (YLDs) i världen vilket är ett mått som används för att belysa olika sjukdomars belastning på samhället. De ekonomiska kostnader som sjukdomen orsakar motsvarar enligt forskarna omkring 1-2,5% av bruttonationalprodukten (BNP) i de flesta länder.

I Sverige skulle det motsvara mellan cirka 48-120 miljarder kronor per år (Sveriges BNP år 2020 var 4799 miljarder kronor). I dessa kostnader inkluderas direkta medicinska kostnader för till exempel läkemedel såväl som indirekta kostnader för bland annat sjukskrivning och sjuk-och aktivitetsersättning (tidigare kallad förtidspension).

För den enskilde drabbade patienten i USA uppskattar forskarna att kostnaden är mellan 700 till 15 600 amerikanska dollar per år (detta motsvarar cirka 6000 till 130 000 svenska kronor).

Bördan i framtiden beräknas öka för de flesta länder i Europa och Nordamerika.

Läs hela artikeln här (på engelska).