Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Gångsvårigheter ökar viljan att genomgå operation

surgery

En ny svensk studie baserad på data från BOA-registret visar att gångsvårigheter kan förklara upp till 25% av patienters önskemål att genomgå operation vid milda eller måttliga ledsmärtor.
Grundbehandlingen av artros som omfattar träning och egenvård för att lindra symtom samt hantera sina gångsvårigheter, är alltså nödvändig för att minska efterfrågan på operation vid knä- och höftartros.

Gångsvårigheter och ledvärk är bland de största anledningar till varför patienter med artros beslutar sig om att genomgå en protesoperation. Att gå är ett av de viktigaste uttrycken för mänsklig rörelse och är djupt kopplat till en persons emotionella uttryck, kroppsbild och självförtroende. 

En ny svensk studie baserad på 72,131 patienter med knä- eller höftartros som medverkat i artrosskola, visade att just gångsvårigheter påverkade efterfrågan på operation, särskilt när endast milda eller måttlig ledsmärtor förelåg.

Gångsvårigheter kan försämra en persons förmåga att utföra vardagsaktiviteter eller delta i sociala sammanhang och på så sätt negativt påverka livskvaliteten. Detta kan driva valet att genomgå en protesoperation även vid milda ledsmärtor. Tidigare studier har visat på att ungefär en tredjedel av alla genomförda knäprotesoperationer kan anses vara olämpliga då fler än 70% av de som valt denna behandlingsmetod endast lidit av mild ledvärk. 

Trots att starka smärtor vid artros förespråkas som ett av kriterierna för att erbjudas en konstgjord led, finns det inga universella kriterier för att bedöma om en patient bör genomgå operation. Beslutet att erbjuda en patient operation baseras idag ofta på radiografiska förändringar. Få kirurger skulle ersätta ett knä utan synliga degenerativa förändringar, trots att patienten lider av starka smärtor. Däremot betyder synliga degenerativa förändringar på en röntgenbild inte nödvändigtvis att patienten har mycket ont i den artrosdrabbade leden. Det är alltså fullt möjligt att en patient med synliga ledförändringar men med milda till måttliga smärtor, bestämmer sig tillsammans med sin kirurg att genomgå operation om någon form av gångsvårighet upplevs.

Grundbehandlingen vid artros som omfattar träning och egenvård har visat sig vara associerat med en minskning av viljan att genomgå en protesoperation. Träning och egenvård har rapporterats bland annat förbättra den fysiska funktionen hos patienter, något som delvis kan förklara minskningen.

När ledsmärtor endast är milda eller måttliga, kan träning och egenvård som syftar till att förbättra patientens gång, både hjälpa till att skjuta upp en eventuell protesoperation samt förbättra patientens välbefinnande och livskvalitet. Att grundbehandla sin artros för att lindra symtom samt hantera sina gångsvårigheter, är alltså viktigt för att minska efterfrågan på operation vid knä- och höftartros. 

Läs hela studien här (på engelska)