Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskardebatt: Olika sätt att förklara artrossmärta

ryggont

Orsaker till artrossmärta var en debatt vid den årliga internationella artroskonferensen OARSI Connect'21.

Smärta är det huvudsakliga symtomet vid artros. Det är i regel också smärtan som gör att man som patient söker vård. Vid den årliga konferensen om artrosforskning, OARSI Connect’21, debatterade två erfarna artrosforskare olika synsätt på orsakerna till smärta vid artros.

Debattörerna tog två olika utgångspunkter för att förklara smärta. Forskarna gav båda goda resonemang baserade på vetenskapliga rön.

Ett resonemang från den ena forskaren var att man redan väldigt tidigt i artrosförloppet ser förändringar i nerver och dess funktion, och att det i sin tur påverkar sjukdomsprocessen. Den andra forskaren resonerade att en knäskada i ett tidigare frisk knä på till exempel menisken, kan leda till att leden felbelastas och på sikt utveckla typiska ledförändringar som vid artros samt bidra till smärta. 

Det finns alltså flera olika orsaker som kan bidra till både sjukdomsprocessen och smärta vid artros. Därmed är det också troligt att det inte kommer att finnas någon form av ”universalbehandling” som fungerar för all slags artrossmärta.

Forskarna konkluderade bland annat att smärtan kan ha flera och varierande orsaker, vilket därmed kräver olika typer av behandlingar. Dessutom finns det en osäkerhet kring de smärtstillande behandlingar som finns idag, om de på lång sikt är bra eller dåliga för själva leden och den fortsatta sjukdomsprocessen.

Det finns därmed ett stort behov av ny forskning för att lära oss mer om de olika sjukdomsprocesserna. Målsättningen är att kunna utveckla nya artosbehandlingar som är effektiva för både sjukdomsprocesserna samt smärtan.