Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sjukdomsbördan av artros ökar i världen

Man med ryggen vänd mot kameran som tar sig för ryggen med höger hand.

En forskargrupp beskriver i en ny studie hur sjukdomsbördan av artros har ökat stadigt de senaste två decennierna. För att beskriva detta har forskarna använt sig av data från en världsomfattande studie som handlar om sjukdomsbörda, ”Global Burden of Disease study 2019”.

Resultatet visar att antalet människor i världen som har drabbats av artros har ökat från ca. 248 miljoner/år 1990 till omkring 530 miljoner/år 2019. Det motsvarar en ökning på ca 113 procent på 30 år.

Artikelns författare konstaterar att preventiva åtgärder för befolkningen i form av t.ex. att motverka fetma och övervikt samt bättre behandling i tidigare stadier av sjukdomen behövs för att möta sjukdomsbördan av artros som stadigt ökar.

Artikeln finns publicerad här (engelska).