Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Så vanligt är det med knäartros i världen

Ett foto på två knän.

En grupp forskare i Kina har sammanställt kunskap om hur vanligt knäartros är runt om i världen. Sammanställningen baserades på 88 olika publicerade vetenskapliga studier från alla delar av världen och omfattade mer än 10 miljoner människor.

Forskarna uppskattade att för personer i 40-årsåldern och äldre, är förekomsten av knäartros ca 23%. Det innebär att nästan var fjärde individ över 40 har knäartros. Dessa siffror visar på att ungefär 654 miljoner människor i världen över 40 års ålder lever med knäartros.

Motsvarande andel av befolkningen 15 år och äldre uppskattades till 16%.

Olika förekomst av knäartros i olika delar i världen beror till stor del på förekomsten av övervikt och fetma, men även troligen yrkesexponeringar och tungt manuellt arbete. Man såg också att hög utbildningsnivå var förenat med lägre förekomst av knäartros.

Sammantaget belyser studien den stora börda knäartros orsakar jordens befolkning. Den visar också på behovet av både bättre förebyggande åtgärder och utveckling av nya effektiva behandlingar för de olika stadierna av sjukdomen.

Artikeln finns tillgänglig här (på engelska)