Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Saltlösningsinjektioner gav samma symtomlindrande effekt som träning vid knäartros

träniäng

Forskare från Danmark har i den reumatologiska vetenskapliga tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases publicerat resultat av en unik studie där man jämför träning med placebobehandling (sprutor med saltvatten) för lindring av knäartros. Den vetenskapliga evidens som hittills byggt upp rekommendationerna om träning vid artrosbesvär, bygger huvudsakligen på studier där man jämför träning med ingen träning alls. Studierna har därmed inte tagit hänsyn till så kallade "kontextuella effekter" som bidrar till att man som patient förbättras i samband med en behandling.

Kliniska studier om symtomlindring av artros där man använt placebo duggar nu tätt i de vetenskapliga tidskrifterna. Vi har tidigare rapporterat om PRP-behandling och behandling med TENS där placebobehandling har visat sig fungera lika bra. Nu i veckan presenterades resultaten av en ny studie som kastar stora frågetecken över effekten av träning vid knäartros.

De danska forskarna utvärderade effekten av behandling med fyra stycken saltlösningsinjektioner (placebo) i knäleden jämfört med träning och utbildning under 8 veckors tid. Informationen om de två behandlingarna gavs till patienterna neutralt och sanningsenligt, det vill säga patienterna fick veta att båda behandlingarna kunde ha likvärdig effekt. Vem som fick vilken behandling fick slumpen avgöra.

Resultaten visade att de båda behandlingsgrupperna upplevde minskad smärta i knäleden i liknande utsträckning vid uppföljningarna som skedde efter 9 till 12 veckor efter behandlingsstart. Biverkningarna i de båda grupperna var också likvärdiga.

Forskarna drog därmed slutsatsen att placebobehandlingen gav samma symtomlindrande effekt som 8 veckors träning och utbildning. Samtidigt ifrågasattes de officiella rekommendationerna som ges i många länder om tränings effektivitet vid artros. 

Som vi tidigare nämnt i andra nyhetsinslag, beror förbättringen av behandlingen mest sannolikt på kontextuella effekter, det vill säga placeboeffekten och effekter på grund av naturliga fluktuationer i smärta. De flesta artrospatienterna tenderar att påbörja en behandling när de befinner sig i en dålig fas. Det är då mer sannolikt att man förbättras än att man försämras, av helt naturliga orsaker.

Läs hela artikeln här (på engelska)