Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reportage: Möt Sven som väntar på en operation

Händer som undersöker ett knä
Bilden är inte kopplad till någon patient

I denna reportageserie får du veta mer om hur det kan gå till när en patient först får träffa en specialistläkare i ortopedi för att därefter eventuellt sättas upp i kö för operation och allt vad det innebär. Vi kommer i reportageserien ge dig en inblick i hur det kan gå till vid olika besök i vården, i väntan på och vid en protesoperation. Kanske väntar du eller någon i din närhet på ett besök hos en ortoped för bedömning av besvär som är/kan vara artros?

Majoriteten av de som träffar en ortoped första gången kommer dit genom en remiss från läkare på vårdcentralen. Vi har följt med flertalet patienter under deras besök hos specialistläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och alla patienter har gett sitt godkännande till att vi deltog vid besöken och är informerade om att inga personuppgifter eller annan information som kan härledas till en specifik individ kommer beskrivas i texten.
Alla namn som nämns i texterna är utbytta och inga bilder är kopplade till personerna i fråga.

Vi mötte Sven som haft besvär med smärta och begränsad rörelse i sitt ena knä under flera års tid. Sven har via sin vårdcentral fått hjälp med sjukgymnastik och gjort övningar hemma och varit noga med att följa det som bestämts. Han har även fått flertalet kortisoninjektioner med varierande resultat. Trots detta har besvären inte blivit bättre och därför är Sven nu remitterad till en ortoped för att diskutera hur det är lämpligt att gå vidare.

Innan läkaren går in till Sven tittar hen över röntgenbilder och läser remissen med information från vårdcentralen så att läkaren har en bild av vad patienten har för besvär innan första mötet. Det är röntgenbilder tillsammans med patientens besvär och bakgrund som avgör huruvida en operation kan bli aktuell.

Väl inne hos Sven börjar besöket med att han får beskriva sina besvär, till exempel smärta och hur detta eventuellt påverkar vardagen. Läkaren ställer frågor om patientens motionsvanor och Sven berättar om sjukgymnastiken han fått hjälp med och att han försökt göra dessa övningar regelbundet. I övrigt har Sven inte tränat något speciellt.

Läkaren ber Sven lägga sig på britsen för att kunna undersöka knäet genom att känna på det och sträcka och böja det. Sven får berätta hur det känns i samband med detta; om, när och var det gör ont. När Sven ligger på britsen lyssnar läkaren på hjärta och lungor samt tar ett blodtryck. Svens blodtryck är lite högt och läkaren rekommenderar därför Sven att vända sig till vårdcentralen för att få det kontrollerat så att det inte ska bli något som kan komplicera en operation.

Läkaren frågar Sven vad han har för förväntningar nu och vad han själv önskar. Sven önskar få hjälp med operation då besvären nu blivit så pass svåra att livskvalitén försämrats. Läkaren är enig med Sven och ser också att en operation hade varit lämpligt. Det beslutas att Sven ska sättas upp i kön och i samband med det får han också veta att det är en lång kö för att bli opererad. Sven har ett BMI som är på gränsen till för högt för att kunna bli erbjuden en operation. Läkaren berättar att detta kan göra att Sven får svårt att nyttja vårdgarantin då de privata kliniker som ofta avhjälper patienterna i kön ofta har en lite lägre maxgräns för BMI än vad regionen har. Anledningen till att ett högt BMI gör att patienten i vissa fall inte kan godkännas för operation är att det är en riskfaktor för komplikationer. Det är inte bara ortopeden som bestämmer detta utan det är nationella riktlinjer som är grundade på forskning och sammanställningar och uppsatta i samråd med andra som är med under operationerna, till exempel narkosläkarna.
Läkaren rekommenderar Sven att fortsätta med sjukgymnastiken och föreslår även vattengymnastik och cykling som är andra skonsamma träningsformer som kan vara lämpliga vid artros.

När läkaren är klar får Sven vänta kvar för att få träffa en sjuksköterska som ger honom mer info om operationen och väntetiden. Han får veta var han kan vända sig för att försöka nyttja vårdgarantin även om det i hans fall kan bli svårt. Det är en operationskoordinator som han vänder sig till för information om detta. Sven får ställa frågor till sjuksköterskan och därefter avslutas besöket. Sven får också veta att han ska höra av sig till mottagningen om något händer under tiden som han står i kön, till exempel om besvären avtar, tilltar, eller om han råkar ut för något annat som kan vara relevant att veta om hans hälsa inför en operation.

Sven ser fram emot operationen och hans förväntningar är att det ska gå bra då han hört om många lyckade operationer tidigare. Han ser fram emot att slippa en smärtsam vardag men är medveten om att det troligen dröjer ett tag innan operationen blir av.

Nu kommer Sven få vänta på sin operation, fram till dess säger han att han ska fortsätta sin träning och även testa det som läkaren rekommenderade, kanske kan det även hjälpa till med viktminskning vilket kan leda till ett lägre BMI.

 

Läs mer om vårdgarantin här, på 1177, sidan öppnas i en ny flik.