Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny läkemedelskandidat mot artrossmärta och broskförlust i knät under utvärdering

En spruta ligger på ett bord

Den nya läkemedelskandidaten Lorecivivint har testats i en så kallad fas 2 studie. I denna fas fick forskarna en preliminär uppfattning om behandlingens möjliga effekt och vilken dos som i så fall kan vara optimal. Den nya behandlingen jämfördes mot placebo och man fick även inledande information om den nya substansens säkerhet och eventuella biverkningar.

I fas 2 studien ingick 455 patienter med knäartros. Överlag fann forskarna inga större skillnader i förbättring i smärta i jämförelse med placebo, men i en subgrupp med patienter med ensidig knäartrossmärta, hade behandling med 0,07 mg lorecivivint vid 1-års uppföljningen signifikant minskat knäsmärtan jämfört med placebo. Resultaten visade också att för patienter med ensidig knäartrossmärta, så hade dosen 0,07 mg lorecivivint minskat broskförlusten jämfört med placebo. Förändringar med doserna för 0,03 mg och 0,23 mg skilde sig inte åt från placebo. Läkemedlet visade sig i denna studie inte ge några allvarliga biverkningar.

Just nu pågår en så kallad fas 3 studie, där forskarna hoppas bättre kunna visa på om huruvida läkemedlet är effektivt mot artrossmärta och för att minska broskförlusten i knät för en viss typ av artrospatienter. Resultaten väntas bli klara om cirka 1 år.

För mer information hänvisar vi till den vetenskapliga artikeln på engelska: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.41315