Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Långvarig morgonstelhet vid handartros

Närbild på en hand mot blå bakgrund

Det finns ett antal olika symtom som är vanliga vid artros, ett av dem är stelhet i den drabbade leden. Här har vi sammanfattat en forskningsstudie där långvarig morgonstelhet hos patienter med handartros studerats. Med långvarig menas i studien 60 minuter eller mer.

Vid såväl handartros som artros i andra leder är det vanligt att patienter känner sig stela i den/de drabbade lederna. Som känt finns det flera andra ledsjukdomar och en diagnos vars symtom ofta är just (bl.a.) stelhet och mer specifikt långvarig morgonstelhet är Reumatoid Artit (RA).
Vilken sjukdom som diskuteras och kanske så småningom diagnostiseras kan skilja sig beroende på om morgonstelheten anses vara lång- eller kortvarig. Den kortvariga betraktas oftast som ett symtom på artros medan långvarig är ett vanligt symtom på RA.

I den aktuella studien har forskare studerat om långvarig morgonstelhet är vanligt förekommande även hos patienter med primär handartros. Fakta om studiens deltagare samlades in från en annan studie, HOSTAS, som pågick mellan 2009-2015. Patienterna var diagnostiserade med primär handartros av en reumatolog.

Forskarna beskriver att morgonstelhet är något som är svårt att definiera och att tidigare studier som beskriver stelhet/morgonstelhet hos artrosdrabbade patienter är få trots att besvären är stora för patienterna.

Studien visar att långvarig morgonstelhet tycks vara förekommande även vid handartros och att det är associerat med negativa hälsofaktorer som t.ex. mer nedsatt fysisk funktion och mer smärta än de som inte led av långvarig morgonstelhet. Enligt studien syntes även större skada på lederna vid röntgen hos de som upplevde långvarig stelhet. Av de som deltog i studien uppgav 87% att de upplevde morgonstelhet. 46% uppgav att de besvärades av morgonstelhet mindre än 30 minuter, 24% upplevde det i 30-60 minuter och 17% uppgav att de under 60 minuter eller mer besvärades av morgonstelhet.

Vidare menar forskarna att handartros inte bör uteslutas direkt hos en patient med långvarig morgonstelhet. De påtalar också att vidare forskning behövs på ämnet för att kunna bekräfta deras fynd.

Önskar du ta del av studien (på engelska) i sin helhet återfinns den här. (Länk till Osteoarthritis and Cartilage öppnas i en ny flik).