Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artrossmärta kan avhjälpas via såväl fysiska som digitala vårdtjänster

En grupp människor som ligger på rygg och tränar med tyngder.

Forskare har studerat vad som avhjälper smärta vid knä- och höftartros bäst, fysiska vårdbesök eller en digital tjänst.

I en ny svensk studie har forskare tittat närmre på vad som avhjälper smärta vid knä- och höftartros bäst, fysiska vårdbesök eller digital vård. Den digitala vården erhölls i studien genom tjänsten Joint Academy. Majoriteten av studiedeltagarna hade knäartros (64%) och resterande andel (36%) hade höftartros och deltagarnas smärta utvärderades med hjälp av verktyget NRS. NRS är en skala där smärta skattas mellan 0-10. I studien som är en registerbaserad kohortstudie erhöll 61% av deltagarna vård via fysisk vårdgivare och resterande 39% via digital tjänst.

De som erhöll vård via den digitala tjänsten fick dagliga notiser från appen med anpassade övningar och tillhörande instruktioner. Utöver träningen fick de också information om sjukdomen. De första sex veckorna kom ny information varje vecka och därefter varannan vecka. Den fysiska vården bestod av ett första besök hos en fysioterapeut för att gå igenom individuellt anpassade övningar, därefter fick deltagarna välja om de ville träna själva hemma eller delta i gruppträning med en fysioterapeut som hölls 2 gånger i veckan under 6–8 veckor. Utöver detta erhöll de också information om sjukdomen. De fysiska mötena med fysioterapeut skedde på över 500 olika platser runt om i Sverige.

Både deltagarna som fått hjälp via fysiska besök och de som fått hjälp via den digitala tjänsten upplevde att smärtan hade minskat efter tre månader när en ny smärtskattning gjordes med hjälp av NRS. Resultatet visar att det skilde sig något mellan de två metoderna och de som upplevt bäst resultat gällande minskad smärta var de som använt sig av den digitala tjänsten.

I studiens resultat togs flera saker i beaktan. Exempelvis tittade forskarna på om deltagarna upplevde någon allmän hälsorelaterad förbättring i livskvalitén efter tre månader och det visade sig att de som fått hjälp via fysisk vård upplevt bäst resultat här. En annan sak som studerades var önskan av protesoperation vilken visade sig minska mer för de som fick hjälp via den digitala tjänsten.

Precis som i många andra studier menar forskarna att vidare forskning behövs för att kunna dra fler slutsatser på ämnet. Det skulle t.ex. behövas fler studier för att kunna följa upp hur önskan om protesoperationer utvecklas en tid efter att studien avslutats, när deltagarna kanske återgått till tidigare vanor gällande sin träning för artrosen.

 

Hela studien finns publicerad på JAMA Network Open (på engelska) och när du klickar här öppnas den på en ny sida.