Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Genetik kan förklara varför många drabbas av handartros

Närbild på en hand mot blå bakgrund

I en ny studie har 60 000 svenska tvillingar studerats. Forskare har undersökt vilken roll genetiska faktorer spelar i utvecklingen av handartros. Den genetiska faktorn verkar vara starkt bidragande till att en vid besök hos specialistvården blir diagnosticerad med handartros.

I studien jämförde forskarna förekomsten av handartros som diagnosticerats i specialistvården, många gånger hos en reumatolog hos identiska och icke-identiska tvillingpar. Det visade sig att handartros hos båda tvillingarna var betydligt mer vanligt hos enäggstvillingar än hos tvåäggstvillingar. Detta tyder på att genetiska faktorer är viktiga.

Det är känt att enäggstvillingar delar 100% av sina gener medan tvåäggstvillingar istället delar 50% av sina gener, precis som syskon som inte är tvillingar. När det görs tvillingstudier kan dessa skillnader utnyttjas för att studera en genetiskt betingad sjukdom eller ett genetiskt betingat tillstånd (så kallad heritabilitet). Det är exempelvis känt att ögonfärg har en heritabilitet på 98% medan cancer har en heritabilitet på 33%.

Den nya studien där de svenska tvillingparen har studerats visar att handartros har en heritabilitet på mellan 48% och 87% vilket är högt jämfört med tidigare kända faktorer som ögonfärg och cancer.

Studien är den första där forskarna under flera års tid följt en hel tvillingbefolkning och på så sätt kunnat studera kliniskt relevant handartros. Tidigare har det endast varit möjligt att studera röntgenbilder av händerna i små selektiva urval där tvillingarna själva fått anmäla sig till forskning och de kan därför inte räknas som representativa för alla. Forskarna menar att denna studie är viktig när en ska lära sig mer om olika undertyper av handartros och den betonar också vikten av att lära mer om vilka gener som spelar in i utvecklandet av artros.

Studien, som bl.a. genomförts av forskare vid Lunds universitet och delar av forskargruppen som står bakom initiativet till Artrosportalen finns att läsa i sin helhet (på engelska). Den öppnas i en ny flik på sidan oarsijournal.com när du trycker här.