Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kronisk smärta efter knäprotesoperation

Närbild på två händer som undersöker ett knä genom att klämma och trycka

I en studie har forskare undersökt om smärtutbildning i kombination med neuromuskulär träning ger bättre effekt än enbart smärtutbildning för personer med kronisk smärta efter knäprotesoperationer.

Vid flera tillfällen har Artrosportalen skrivit om såväl knäprotesoperationer som andra behandlingsalternativ för den som drabbats av artros. I denna studien inkluderades 69 personer som behövt genomgå en knäprotesoperation och som efter operationen upplevt så kallad kronisk smärta. 
För de allra flesta som genomgår en protesoperation blir resultatet som önskat, med mindre smärta och ökad rörlighet. I studien berättar forskarna dock att runt 15-20% av de som genomgår en knäprotesoperation drabbas av kronisk smärta. Definitionen av kronisk smärta i detta fallet är att personen upplevt svår smärta under minst 3-6 månader efter operationen. 

Studien är gjord i Danmark och för att kunna inkluderas i studien behövde det ha gått minst 12 månader sedan protesoperationen och det fick inte finnas något tecken på att protesen inte fungerar som den ska. 

Deltagarna fick under tiden som studien pågick delta vid handledd neuromuskolär träning 2 gånger / vecka under 12 veckor, med 6 veckors mellanrum mellan träningsveckorna. 

Resultatet visar att det inte var någon större skillnad mellan de som fick både delta vid neuromuskulär träning samt smärtutbildning kontra enbart smärtutbildning. Båda grupperna visade likvärdiga resultat vid utvärdering av smärta och funktion i det knä som är opererat.

Forskarna menar att resultatet kan ha stor betydelse för de drabbade patienterna då det är en vanlig uppfattning att man inte kan göra något åt smärtan. Framöver kan det nu finnas flera sätt att försöka minska smärtan och därmed förbättra patienternas livskvalité. De menar också att det kan vara viktigt att framöver fortsätta titta på om det är någon speciell patientgrupp som gynnas extra mycket av det ena eller andra alternativet för att kunna individanpassa behandlingen så mycket som möjligt. 

Läs gärna studien i sin helhet genom att trycka här. JAMA network öppnas i en ny flik.