Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan kosten påverka min artros?

Pastarätt på en tallrik.

Vi har intervjuat en dietist för att ta reda på mer kring om och i så fall hur kosten kan påverka artros.

Huruvida viss kost kan göra skillnad för och kanske till och med förbättra artros är en fråga många ställer sig. Vi har pratat med en dietist vid namn Erik Jönsson som arbetar inom primärvården i region Skåne och som vid flera tillfällen mött patienter med artros, även om de inte nödvändigtvis varit därför de i första besöker honom. Erik har även undervisat kring kostvanor i samband med artrosskola vid de enheter han är verksam.

Det finns i dagsläget ingen evidens för att viss kost faktiskt förbättrar eller förebygger artros, däremot finns det faktorer som kan försämra och utvecklas från artros, t.ex. övervikt. Artros leder många gånger till en ond spiral där de drabbade kan få svårt att fortsätta sitt vardagsliv på samma sätt som de gjort tidigare. Detta kan leda till att matlusten antingen försvinner eller ökar. Om maten blir tröst och/eller belöning kan det stjälpa den långvariga hälsan. Detta eftersom ett beteende där maten är belöning/tröst under en längre period bl.a. kan leda till att en utvecklar övervikt. Är en dessutom drabbad av smärta till följd av sin artros kan det göra att det blir svårt att röra sig, vilket i sin tur kan leda till stillasittande och därmed försämra såväl artros som övervikt.

Enligt forskningen finns det i dagsläget inte finns någon mat som är speciellt bra för den som har artros. Erik berättar att det under en längre tid har forskats på och diskuterats kring vegetarisk kost för reumatiska sjukdomar och att det kan ses en viss förbättring för ett antal av de som äter vegetarisk kost. Erik berättar också att det i nuläget är oklart varför personer upplever en förbättring av vegetarisk kost och att det i många fall varit ospecificerat vad vegetarisk kost innebär för varje enskild individ.
Området är ännu relativt outforskat men Erik berättar att det är ett framtidsämne.

Att äta ”rätt kost” kan alltså inte förhindra att du drabbas av artros men att äta bra kost är hälsosamt för alla och det kan i sin tur minska risken för att drabbas av övervikt, som i sig är en riskfaktor för att drabbas av artros. 

För den som är drabbad av mer eller mindre konstant smärta till följd av sin artros och som på grund av detta begränsas i sitt vardagsliv är det inte konstigt att en vill testa det mesta som kommer i ens väg. Något som ofta marknadsförs mycket är olika naturläkemedel och andra alternativa behandlingsmetoder som säger sig kunna lindra och ibland till och med bota smärta. Erik berättar att det är viktigt att känna till att det finns naturläkemedel där det inte alltid är lätt att veta vad dem innehåller. Om en upplever förbättring är det såklart bra men det är inte alltid det går att säkerställa att det faktiskt är naturläkemedlet i sig som gett resultat, eller om det är andra läkemedel eller förändringar i vardagslivet som bidragit till förbättringen.
Viktigt att känna till är också att det finns naturläkemedel som kan slå ut effekten av andra läkemedel. Alltså, om en har livsviktiga läkemedel ordinerade från läkare bör det kontrolleras så att det är okej att använda vissa naturläkemedel samtidigt.

Erik berättar att det i dagsläget inte speciellt vanligt att personer med artros får träffa dietist till följd av sin artrosdiagnos, däremot är det vanligt att personer med överviktsproblematik får träffa en dietist för att diskutera kost- och livsstilsvanor. Erik menar att det är troligt att flertalet av dessa patienter är drabbade av artros, somliga utan att ha fått sin diagnos. Enligt Erik är det inte säkert att personer med artros hade behövt träffa dietist i större utsträckning. Han menar dock att det är viktigt att som dietist vara uppmärksam och medveten om vilka symtom som kan tyda på att patienten eventuellt har en odiagnostiserad artros för att i så fall kunna hjälpa patienten vidare.

Eriks bästa tips till dig som är drabbad av artros:

  •  Försök ha koll på vikten -> speciellt om du har höft- och/eller knäartros
  • Tänk på att naturläkemedel kan slå ut effekten av andra läkemedel och våga ifrågasätta naturläkemedels verkliga effekt. Det kan bli en dyr historia som påverkar din hälsa.
  • Om du är kvinna kan det vara extra viktigt att ha koll på Kalcium och D-vitaminintag för att minska risken för benskörhet och därmed en mer komplicerad sjukdomsbild i framtiden

Sammanfattningsvis finns det inte mycket evidens i nuläget för att någon speciell kost är bättre eller sämre för dig som är drabbad av artros. Det är ett område som det forskas mycket på och förhoppningsvis kommer det mer kunskap om ämnet snart. Det kan vara värt att testa vegetarisk kost även om det inte finns tillräckligt mycket evidens för att det förbättrar just artros, i så fall är det dock nödvändigt att se till att en fortfarande får i sig alla näringsämnen som behövs. Det är viktigt att hålla koll på vikten och att inte glömma bort att motionera, det är också viktigt att inte glömma bort att det finns hjälp att få.