Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan knäsmärta minskas med hjälp av gång?

Knutna träningsskor framifrån.

Forskare har tittat på om gång som träningsform kan minska risken för knäsmärta och om det kan leda till strukturella skillnader som ses med hjälp av röntgenbilder.

I en amerikansk studie har forskare studerat huruvida gång som träningsform kan ha någon koppling till knäartrosens progress såväl när det kommer till symtom som strukturella skillnader som kan ses med hjälp av röntgen. Forskarna i studien har studerat gång som en träningsform och inte gång i allmänhet, alltså när det till exempel sker som ”transport” eller i arbetet.

Träning är något som många gånger förespråkas som behandlingsmetod för personer med artros och enligt American College of Rheumatology (ACR) så är just gång en träningsform som brukar fungera bra vilket det berättas mer om i studien. Även andra riktlinjer menar att gång som träningsform är fördelaktigt för personer med knäartros. Utöver dessa riktlinjer så har det också gjorts flera tidigare studier som stödjer resultatet.

De personer som inkluderades i studien behövde uppfylla några krav, de var t.ex. över 50 år och hade röntgenfynd som visade på artros i minst ett knä. Deltagarna rekryterades till studien mellan år 2002-2004 och till en början följdes och utvärderades deras resultat årligen men efter några år glesades tiden mellan besöken ut. Alla deltagare var rekryterade från ”Osteoarthritis initiative” där endast de som uppfyllde kraven för studien kunde räknas som deltagare, efter alla urval kvarstod ca 1200 deltagare. Precis som många andra studier har även denna några begränsningar som tas upp av forskarna själva och som kan vara bra att känna till. En av dessa är att eftersom alla deltagare var över 50 år och hade röntgenfynd som visade på artros så menar forskarna att det inte går att säga säkert huruvida resultatet går att applicera på yngre åldrar och personer utan artros.

Både smärtan och röntgenfynden utvärderades med hjälp av frågor/skalor och för att ta reda på hur mycket studiens deltagare gick så ställdes frågor för att besvara även detta. De frågades bl.a. hur mycket och hur ofta de använt gång som träningsform och under hur många månader varje år som de använt gång som träning.

Resultatet visar att det finns en koppling mellan gång som träningsform och lägre risk för att utveckla knäsmärta vilket visar på att gång bör uppmuntras för personer med knäartros. Studien visar också att gång som träningsform kan leda till förändringar i strukturer i knäet men forskarna menar att det behövs mer forskning på området.

 

Hela studien finner du (på engelska) på Wiley online library och länken öppnas i ett nytt fönster när du trycker här.