Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ingen effekt av Krillolja för personer med knäartros

En vält vit tablettburk i bakgrunden, gulaktiga kapslar som fallit ut ur den framför.

I en studie från Australien har forskare tittat på om kosttillskottet krillolja har någon effekt på smärta hos personer med kliniskt diagnostiserad knäartros med svår smärta och effusion-synovit.

Effusion-synovit innebär att det finns för mycket vätska i synovialfogen vilket kan orsaka svullnad, smärta och begränsad rörelseförmåga i den drabbade leden, i detta fallet knäleden.  

Det finns flertalet studier om olika kosttillskott för att ta reda på om dessa tillskott har någon effekt på artros, för flera av dessa är resultatet att det enligt forskningen inte visat sig ha någon direkt effekt. Somliga personer upplever dock att vissa tillskott fungerar ändå. 

Artrosportalen har tidigare skrivit om studien, innan den fanns publicerad. För mer bakgrund kring studien kan du läsa vår tidigare artikel från 2021 genom att trycka här. 

Samma gäller i denna studie där resultatet utvärderades efter 24 veckors användning av krillolja för hälften av deltagarna och placebo för resterande hälft. De som erhöll krillolja fick 2g / dag under tiden studien pågick. Deltagarna har fått utvärdera sin knäsmärta enligt skalan VAS som ofta används för att beskriva/utvärdera smärta. Skillnaden efter användandet av krillolja/placebo var inte stor, från de som använt krillolja var förändringen i VAS-poäng -19,9 och samma siffra för placebogruppen var -20,2. 

I resultatet framkommer alltså att det inte var någon direkt skillnad mellan de olika testgrupperna vilket innebär att krillolja inte kan sägas ha någon effekt för den som är drabbad av svår knäsmärta till följd av sin knäartros.

Viktigt att ha i åtanke när man läser studier är att många gånger är de som är rekryterade till studien i en period av sjukdomen där de upplever mycket besvär, i detta fallet problematisk smärta. Artros, precis som många andra sjukdomar kan fluktuera över tid och samma personer hade möjligen kunnat uppleva ett annat resultat om de istället deltagit i studien under en period då deras symtom inte var lika svåra. 

Läs studien i sin helhet på engelska: Krill Oil for Knee Osteoarthritis: A Randomized Clinical Trial | Geriatrics | JAMA | JAMA Network När du trycker på länken öppnas JAMA network i en ny flik.