Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur fungerar artrosskola som behandling vid artros?

Närbild på Thérése Jönssons ansikte, i bakgrunden syns gröna träd och gräs.
Thérése Jönsson, specialistfysioterapeut.

Förra veckan fick ni läsa första delen av vår intervju med Elin Östlind och Thérése Jönsson, specialistfysioterapeuter med stor erfarenhet av artrosskola. Här följer andra delen.

Har du inte läst första delen än? Då hittar du den här. (Länken öppnas i en ny flik)

När artrosskolan först startade upp fanns det en ”mall” att utgå från och den såg mer eller mindre likadan ut på många platser i landet. Under åren som gått har den dock troligen anpassats efter olika enheters behov och efter vilka resurser som finns på platsen. Vi får dock veta hur Thérése och Elin tror att det fortfarande är uppbyggt på många platser. Det inleds ofta med en patientutbildning som består av 2-3 teoritillfällen som brukar innehålla information om vad artros är för något, varför man får artros, om det är okej att träna trots att man har ont i sitt knä/höft, hur man på bästa sätt kan leva ett gott liv med artros samt vad och hur man ska träna och fortsätta vara fysisk aktiv,  Ibland hålls också ett teoritillfälle  av en annan yrkeskategori, t.ex. en arbetsterapeut eller dietist. Vid något av tillfällena medverkar ofta en artrosinformatör, d.v.s. en “proffspatient”, en person som själv lever med artros som delar med sig av sina erfarenheter och bästa tips för att leva ett gott liv med sin artros.

Tanken med dessa teoritillfälle är att göra patienten stark i sin egen sjukdom. Genom kunskap om hur man på bästa sätt hanterar olika situationer som kan uppkomma och vad som t.ex. är okej och inte okej när det kommer till smärta lär sig patienterna att känna sig själva och sin sjukdom. Att patienterna är välinformerade om sin sjukdom gör också att de inte nödvändigtvis behöver vända sig till vården med alla frågor, eftersom de känner till mycket själva. Eftersom sjukdomen är kronisk är det viktigt att lära sig leva med den och hantera sin vardag. Det är också viktigt att fortsätta vara fysiskt aktiv. Thérése och Elin berättar om att det ibland kan vara svårt att hålla  i patientutbildningen då patienterna kan vara på väldigt olika nivåer, dels kunskaps- men också träningsmässigt. En del tränar kanske inte alls och är där för att bli inspirerade till att börja medan andra snarare tränar för mycket och behöver hjälp med att hitta balansen mellan att vara aktiv, hitta alternativa aktiviteter och att vila. 

Inom ramen för grundbehandling av artros ingår också fysisk aktivitet och träning. Det kan ske individuellt eller i grupp. Eventuell gruppträning pågår ofta under 2 gånger/vecka under 6-8 veckor, efter att patienterna deltagit i patientutbildningen, men detta kan se olika ut på olika ställe. På vissa ställe börjar man träna innan att patientutbildningen kommit igång. På den vårdcentral som Elin jobbar på sker stationsbaserad gruppträning två gånger i veckan under 6 veckors tid för de som önskar detta. Det är dock svårt att svara för hur det ser ut på andra platser. Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska det vara minst 10 träningstillfällen som handleds av en fysioterapeut. Anledningen till att träningen initialt ska vara handledd är att det är väldigt vanligt att man får mer smärta i sitt knä/höft när man kommer igång med träning, men att denna sedan minskar efter 5-6 veckor och då kan det vara bra att ha stöd av en fysioterapeut under denna period.

Efter avslutad artrosskola är det bra med uppföljning, men hur detta ser ut kan variera från region till region och säkert även inom regionerna. 

Som vi nämnde tidigare finns artrosskola både digitalt och fysiskt via regionerna, även om alla inte erbjuder exakt samma. Det finns också privata aktörer som erbjuder artrosskola, men då oftast till ett självkostnadspris som är annat än de som regionerna erbjuder. 

Sammanfattningsvis kan alltså artrosskola se olika ut på olika platser i Sverige men följer troligtvis ungefär samma rutiner på många platser. För att delta i och/eller komma i kontakt med artrosskola bör du kontakta din vårdcentral för vidare hjälp. Önskar du söka dig till privata alternativ kan du hitta detta genom en sökning efter digital artrosskola. 

Mer information om artrosskola finns t.ex. på 1177. (Sidan 1177 öppnas i ett nytt fönster när du klickar på länken.) Välj din egen region längst upp till vänster för att få information om din egen region. Alla regioner har dock inte egen information om artrosskola.