Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur fungerade diagnostisering av artros under Covid-19 pandemin?

Två par händer iklädda färgglada hanskar håller upp en liten jordglob. På jordgloben sitter en lapp med texten Covid-19.

I en studie från Nederländerna har forskare studerat hur den första vårdkontakten för personer med misstänkt eller konstaterad artros påverkades av Covid-19 pandemin.
Resultatet visar stora skillnader i antalet besök för såväl muskuloskeletala sjukdomar i allmänhet som artros.

Som känt hade Covid-19 pandemin stor inverkan på hela vårdkedjan, inte bara i Sverige utan över hela världen. Enligt studien som gjorts fick de läkare som många gånger tar hand om personer med konstaterad eller misstänkt artros en annan stor patientgrupp att undersöka och erbjuda behandling. Något annat som påverkade flödet av artrospatienter tycktes vara att dessa personer, inklusive andra som i vanliga fall besöker vårdcentralen valde att boka om eller vänta med att kontakta vården. I studien är det besök hos en ”GP”, alltså General Practitioner (allmänläkare) som studerats. I Sverige arbetar många gånger läkare som är specialister i allmänmedicin inom primärvården.

Studien genomfördes med hjälp av data från ett patientregister som samlar data från läkare inom primärvården. Data insamlades från några år innan pandemins start till 31 december 2020. Patienternas mönster i hur ofta de sökt vård och vad de sökt vård innan pandemin jämfördes med data från 2020. I studien inkluderades personer som var 45 år eller äldre och som hade minst 1 års giltig medicinsk information registrerad i den aktuella databasen.

Genom två olika analysmetoder kom forskarna fram till hur många nya artrosdiagnoser som kunde förväntas varje vecka om det inte var pandemi. Under analysen togs även antalet dödsfall i Covid-19 i beaktan.

Resultatet visar att antalet konsultationer för muskuloskeletala besvär minskade med över 46% under första vågen och med drygt 9% under andra vågen. Antalet konsultationer där höftartros nydiagnostiserades reducerades med drygt 52% och med drygt 61% när det kom till konsultationer gällande symtom från höften. Under andra vågen av Covid-19 pandemin var samma siffror drygt 25% för nydiagnostiserad höftartros och strax över 10% för besvär från höften.

Ta gärna del av studien i sin helhet (på engelska) genom att klicka här. Sidan Oarsi journal öppnas i en ny flik.