Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Hur bra smärtlindrar egentligen cannabidiol (CBD)?

Burkar med olja i bakgrunden och i förgrunden tabletter och en liten spade med korn bredvid ett grönt blad.

En forskargrupp från Danmark har studerat vilken effekt CBD har när det används som smärtlindring, bl.a. hos personer med handartros.

I en ny studie från Danmark har forskare tittat på vilken effekt CBD har på smärta vid handartros och psoriasisartrit. Hälften av studiedeltagarna erhöll ett placeboläkemedel och hälften erhöll syntetisk CBD som tillägg till deras vanliga smärtstillande för att sedan kunna jämföra resultatet.

I studien tittade forskarna på fler faktorer än smärtlindring så som sömn och mental hälsa. De deltagarna som slumpmässigt valdes ut till att få CBD erhöll 20–30 mg syntetisk CBD per dag under 12 veckor.

Slutresultatet visar bland annat att 22% av de som erhöll CBD upplevde att smärtan förbättrades mer än 30 mm enligt VAS-skalan och för de som erhöll placebo var samma siffra 21%. Även för de som upplevde större förbättring var siffrorna mellan placebo och CBD väldigt jämna. Det var alltså en väldigt marginell skillnad i hur många som upplevde minskad smärta oavsett vilken behandlingsmetod de blev lottade till att få. Således kan personer med artros i händer eller med psoriasisartrit alltså inte förvänta sig någon större smärtlindrande effekt av CBD enligt studien. CBD har även påståtts kunna hjälpa vid bland annat sömnbesvär men i studien fann forskarna ingen skillnad i sömnen för de som erhöll CBD jämfört med de som erhöll placebo.
Enligt forskarna behövs fler studier där bl.a. effekten av högre doser med CBD studeras.

Hela studien finns att läsa på engelska när du klickar här (ny sida; journals.com).