Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Effekter och biverkningar av vanliga läkemedel för artrossmärta i knä och höft

Foto på doseringsask med olika sorters tabletter i. Asken ligger mot en rosa bakgrund.

I en så kallad meta-analys, det vill säga en sammanställning av resultat från många olika publicerade vetenskapliga studier, så har både effektiviteten och riskerna för biverkningar undersökts för de vanligaste förekommande inflammatoriska läkemedlen (NSAID), samt paracetamol och opioider.

I studien ingick 192 kliniska prövningar som totalt omfattade över 100 000 patienter.

Forskarna fann att COX-2 hämmaren etoricoxib (60 mg/dag) och NSAID-läkemedlet diklofenak (150 mg/dag) var de mest effektiva antiinflammatoriska preparaten hos artrospatienter jämfört mot placebobehandling. Preparaten var dock förenade med en viss ökad risk för biverkningar, speciellt hos patienter med flera andra sjukdomar eller vid långtidsbehandling. De flesta andra NSAID-preparaten uppvisade liknande smärtlindringseffekter och risker och ansågs därför också vara bra alternativ. Det är dock viktigt att veta att NSAID-läkemedel i tablettform bör endast intas vid behov och inte ges som kontinuerlig/långtidsbehandling.

NSAID-preparat för utvärtes bruk (salva, kräm eller gel) var förenade med mindre risk för biverkningar men fortsatt effektiva. Forskarna menade att dessa preparat bör betraktas som förstahandsalternativ vid behandling av knäartros.

Opioider rekommenderades inte på grund av att deras smärtstillande effekt (nytta) inte övervägde deras risker (ett flertal biverkningar samt hög risk för beroendeframkallning).

Paracetamol i dosen 4000 mg/dygn (det vill säga 2 stycken 500 mg tabletter/4 gånger per dag) uppvisade relativt dålig effekt på smärta jämfört med placebo, det vill säga läkemedlet var mindre effektivt än NSAID i tablettform eller preparat avsedda för utvärtes bruk.

Artikeln är publicerad i den högt ansedda tidskriften British Medical Journal (BMJ).

Läs hela artikeln här (på engelska).