Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flera risker med det smärtstillande läkemedlet Tramadol

tramadol tabletter

Tramadol är ett allt mer vanligt läkemedel förskrivet mot smärta. Tramadol är en så kallad syntetisk opioid (framställd i laboratorium) som skiljer sig något i sin kemiska struktur jämfört med opioiden kodein. Tramadol och kodein är narkotikaklassade läkemedel och är släkt med opioiderna morfin och heroin. Alla opioider har smärtstillande egenskaper och är oerhört beroendeframkallande.

I en ny studie baserad på data från Spanien, studerades riskerna för ett antal oönskade utfall och komplikationer efter användning av de smärtstillande läkemedlen tramadol och kodein. Studien genomfördes i en befolkning på omkring 6 miljoner människor som följdes över 10-års tid, varav cirka 370,000 hade fått en eller flera förskrivningar med tramadol och/eller kodein.

Resultaten visade att förskrivning av tramadol jämfört med kodein var mer förenat med dödlighet, hjärt-kärlsjukdomar och ökad risk för fraktur jämfört. Orsakssambanden var dock inte helt klarlagda. Resultaten kan delvis förklaras av att indikationerna för förskrivning av de båda läkemedlen kan skilja sig något.

Generellt rekommenderas inte opioider för lindring av artrossmärta på grund av att deras smärtstillande effekt (nytta) inte överväger deras risker. Detta på grund av ett flertal biverkningar samt hög risk för beroendeframkallning. Det kan dock vara ett viktigt läkemedel i samband med behandling av tillfällig smärta, till exempel efter operationer eller vid svår cancersmärta.

Artikeln är publicerad i den högt ansedda tidskriften Journal of American Medical Association (JAMA).

Läs hela studien här (på engelska)