Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Finns det ett samband mellan artros och cancer?

Foto på ett gult sidenband med färgglada plastbokstäver undertill som stavar ordet cancer

I samma studie från Lunds universitet som Artrosportalen rapporterade om för två veckor sedan om följdsjukdomar vid artros, tittade även forskarna på risken att drabbas av cancer om man hade artros jämfört med personer utan artros.

I förra veckan rapporterade Artrosportalen om en ny studie från Lunds universitet om hur vanligt det är med följdsjukdomar vid artros i knä- och/eller höftleden. Forskarna fann att flera vanliga folksjukdomar var överrepresenterade hos artrospatienter, bland annat hjärtsvikt och diabetes typ 2. I samma studie tittade även forskarna på risken att drabbas av cancer om man hade artros jämfört med personer utan artros.

De fyra vanligaste cancerformerna lung-, tjocktarms-, bröst- och prostatacancer undersöktes. Här var fynden inte lika entydiga. Forskarna fann inga säkra skillnader för risken att bli diagnostiserad med tjocktarmscancer om man hade fått knä- eller höftartros. Man fann dock en 12-17% riskökning för diagnos med bröstcancer vid artros hos kvinnor respektive prostatacancer hos män. 

Ett intressant fynd var att vid knäartros så fanns det en 25% minskad risk för lungcancer. Denna minskade risk sågs dock inte för patienter med höftartros. Den minskade risken vid knäartros kan möjligen förklaras av att knäartros i relativt hög utsträckning drabbar tidigare idrottande individer (efter knäskada) och att dessa personer generellt sätt röker i mindre utsträckning än befolkningen i allmänhet. Resultaten i studien behöver således inte betyda att personer med knäartros inte drabbas av lungcancer utan kan helt enkelt bero på en faktor som inte gick att ta hänsyn till i analysen, i detta fall på grund av att det saknades individuella uppgifter om tobaksrökning.

Sammantaget så talar studien för att det inte finns några starka direkta samband mellan artros och cancer, men att det i vissa fall finns andra riskfaktorer som kan förekomma i mindre eller större utsträckning hos de som drabbas av artros, till exempel tobaksrökning. Det kan också vara så att cancern upptäcks tidigare eller i större utsträckning vid en så kallad "screening" när man går till läkaren för sin artros.

Det finns således med nuvarande kunskap ingen anledning att oroa sig för att man som artrospatient löper större risk än andra att drabbas av cancer. Det viktigaste man kan göra för att minska sin risk för cancer är att leva en allmänt sund livsstil med god kost och regelbunden fysisk aktivitet samt undvika tobaksrökning.

Läs hela artikeln här (på engelska).