Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital artrosbehandling av knäartros gav bättre resultat än traditionell egenbehandling

Mobiltelefon

Deltagare i en ny studie från Storbritannien som mottagit digital behandling av artros upplevde större smärtlindring och bättre knäfunktion än de som mottagit "vanlig" behandling.

I en ny studie från Storbritannien fick 105 patienter över 45 års ålder med knäartros prova på antingen digital behandling bestående av träningsprogram och information via mobiltelefonen eller "vanlig" behandling (träningsövningar och information om artros av allmänläkare).

Efter sex veckor rapporterade deltagarna i gruppen som fick digital behandling större smärtlindring och bättre knäfunktion än de som mottagit vanlig behandling.

Studien konkluderar att digital behandling av artros har en fördel när det gäller lättillgängligt stöd i form av bland annat dagliga påminnelser om egenträning. Dessutom kan digital behandling i pandemitider fortsätta som vanligt medan ordinarie kontakt med sjukvård kan bli betydligt svårare.

Digital behandling som första-leds behandling är därmed ett alternativ som kan passa många knäartrospatienter.

Läs hela studien här (på engelska).