Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nytt samarbetsprojekt mellan Lunds Tekniska Högskola (LTH) och medicinska fakulteten

hej

Kristina Gehrisch och Lykke Månsson har i dagarna påbörjat sitt examensarbete vilket handlar om proteiner och biomekanik vid knäledsartros.

Två stycken blivande civilingenjörer, Kristina Gehrisch och Lykke Månsson, har i dagarna påbörjat sitt examensarbete vilket handlar om proteiner och biomekanik vid knäledsartros.

Projektet består av två delar:

1) undersökning av proteiner i meniskvävnad och 2) biomekanisk testning för att se hur meniskvävnad reagerar på belastning och eventuella samband med proteinsammansättningen.

Projektet utförs i två faser som ett samarbetsprojekt mellan LTH och medicinska fakulteten vid Lunds universitet under höst- och vårterminen 2020/21. Huvudhandledare är den postdoktorala forskaren och molekylärbiologen Neserin Ali vid enheten för klinisk epidemiologi med stöd av professor Hanna Isaksson, expert på biomekanik vid LTH, samt professor Martin Englund, expert på artros vid medicinska fakulteten.

Artros är en ledsjukdom som involverar flera vävnader och vid knäledsartros bryts ofta menisken ner redan i ett tidigt stadium och går sönder utan föregående knäskada. Det beror troligen på biomekanisk belastning och samtidiga försvagningar i menisken, dvs. det komplexa samspelet bland byggstenarna (proteinerna) har rubbats av olika anledningar. Modellen från projektet kan ligga till grund för flera liknande undersökningar i framtiden.