Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Artrosforskning med synkrotronljus i Schweiz

h

Lundaforskare undersöker meniskvävnad vid Paul Scheerer Institutet (PSI) och Swiss Light Source i Zürich, Schweiz.

En grupp Lundaforskare besökte under fyra dygn i november månad en avancerad synkrotronljusanläggning utanför Zürich i Schweiz. Syftet var att utföra en serie experiment, bland annat inledande försök för att avbilda mycket fina strukturella detaljer vid nedbrytning av meniskvävnad. Trasig menisk ses ofta vid knäledsartros men kunskapen om orsakerna är otillräcklig. Målsättningen är att ta fram ny kunskap om de processer som sker i vävnaden tidigt i sjukdomsförloppet innan menisken går sönder.

Forskningsanläggningen baseras på en teknik där man accelererar elektroner till nära ljusets hastighet. Dessa elektroner cirkulerar sedan i en lagringsring på en omkrets på 288 meter. Därefter använder man den strålning som produceras i flera typer av slutstationer för att undersöka olika materials egenskaper eller för att ta röntgenbilder med mycket hög upplösning.

Projektet är ett nära samarbete mellan LOAD-forskarna professor Hanna Isaksson (Lunds Tekniska Högskola) och professor Martin Englund (Medicinska fakulteten, Lunds universitet). Projektet är finansierat av Sveriges innovationsmyndighet, Vinnova. Den insamlade datan kommer under vintern analyseras av forskarstuderande Emma Einarsson (Medicinska fakulteten, Lunds universitet), som har bakgrund som medicinsk fysiker.