Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Reportage: Följ doktoranden som vill bidra till artrosforskning på molekylär nivå

Amanda iklädd vit labbrock och blå handskar under tiden hon arbetar i labbet.

Vi följer Amanda Sjögren under hennes tid som doktorand och tar reda på mer om vad hennes jobb innebär och vad målet med hennes forskning är.

Forskning sker på många olika nivåer och en forskare börjar ofta sin resa som doktorand. Tidigare i år började Amanda Sjögren som doktorand hos oss vid enheten för klinisk epidemiologi, ortopedi, vid Lunds universitet. Vid några tillfällen under hennes tid hos oss kommer vi ge er möjlighet att få en inblick i hennes arbete och vad hon faktiskt gör.

Amanda har en kandidatexamen i kemiteknik och en master i bioteknik från Chalmers, Göteborg. Under tiden hon läste sin master väcktes intresset för att fortsätta forska då flera av de projekt som genomfördes under kursernas gång var kopplade till forskning hos den/de som undervisade/hjälpte till i kursen. Efter examen arbetade hon sex månader i ett labb men insåg efter ett tag att hon saknade akademin. ”Arbetet i labbet var väldigt enformigt och så är det sällan i akademin”.

Vad är då egentligen en doktorandtjänst och hur går det till?
Att vara doktorand innebär att en ges den högsta utbildningen
 som är möjlig att ha i Sverige och några obligatoriska kurser ingår under doktorandtiden, men det är samtidigt ett jobb eftersom en blir anställd på universitet där doktorandtjänstgöringen görs. En doktorand erhåller alltså lön men är samtidigt student vilket innebär att det är en speciell tjänst. Som alltid finns det undantag och det är också möjligt att erhålla stipendier och då skiljer det sig något.

Under de 4 år som Amanda kommer doktorera så behöver hon uppfylla flera olika lärandemål varav några examineras via den avhandling som skrivs men det finns också andra mål, t.ex. att visa sin forskning på en internationell arena. I vissa doktorandtjänster ingår också att en ska hålla i undervisning berättar Amanda, men det är inget som ingår i hennes tjänst.

Målet med Amandas forskning är att kunna lägga en liten pusselbit i ett stort pussel. Hon vill kunna bidra till forskning om artros på en molekylär nivå och berättar att det ultimata målet är att hitta en markör eller något som kan förklara artros. Vidare berättar hon också att en del av målet är att lära sig forska, genom att forska! ”Det är ju trots allt en forskningsutbildning.” Genom att vara omgiven av erfarna forskare hoppas hon kunna lära sig hur man på bästa sätt planerar studier, genomför dessa och analyserar data, men också vara i labbet för att på så sätt vara delaktig under ”hela resan”.