Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kan kvinnors alkoholvanor ha ett samband med behovet av höftprotes till följd av artros?

Närbild på två champagneglas och en flaska som häller upp dricka i ett av glasen.

Forskare har undersökt om det finns ett samband mellan höftartros och alkoholvanor hos kvinnor. Alkoholvanor har studerats många gånger förr och både fördelar och nackdelar har diskuterats ur olika hälsoperspektiv.

Enligt forskarna har det då inte framkommit något speciellt samband mellan artros och alkohol. Dock har det konstaterats att alkohol kan öka risken för handartros. Just relationen mellan kvinnors alkoholkonsumtion och höftartros är ännu ett relativt outforskat område. 

Den data som använts som analysunderlag i studien kommer från en studie som påbörjades år 1976 vid namn ”Nurses Health Studies” (NHS). I studien ingick över 120 000 kvinnliga sjuksköterskor i åldern 30-55 år. De rapporterade sina levnadsvanor regelbundet. År 1988 rapporterades den första artrosdiagnosen och av den anledningen utgick den aktuella studien från detta årtal. Några kvinnor exkluderades från studien av olika anledningar, t.ex. om de genomgått en höftledsprotesoperation innan 1990 och om de som inte drack någon alkohol alls.

Studiedeltagarna i NHS tillfrågades vid flera tillfällen både om de fått en artrosdiagnos och om de genomgått en höftledsprotesoperation till följd av artros. I den aktuella studien diskuteras även att det kan vara svårt att diagnostisera höftartros då det har många olika symtom och kliniska fynd. Dessutom är det inte alltid fynden på röntgenbilder stämmer överens med personens symtom. I början av 2000-talet fick de studiedeltagare som genomgått protesoperationen svara på ytterligare frågor om sin operation och diagnos. 76% hade genomgått operationen till följd av artros. 

Från 1980 fick deltagarna besvara frågor om sina alkoholvanor. Denna data tillsammans med den data som samlats in om protesoperationerna och artrosdiagnoser utgör underlaget för den aktuella studien. Deltagarna har även besvarat frågor om hur deras alkoholvanor såg ut när de var yngre.

I resultatet framgår att under 24-års uppföljning i NHS-studien utvecklade 1 796 kvinnor svår artros. Det undersöktes både samband mellan alkoholintag och höftartros med fokus på alkoholvanor i tidig ålder och senare i livet, olika typer av alkohol och hur ofta alkohol konsumerades. Resultatet visar bl.a. att de som konsumerade 1 eller fler enheter alkohol / dag hade en ökad risk att behöva en höftledsprotesoperation. Att dricka 2 eller fler enheter alkohol på en dag visade på ökad risk för höftartros men detta resultatet berodde också på totalt genomsnittligt alkoholintag.

Forskarna berättar även att studier har gjorts på möss för att se vad som händer i kroppen vid alkoholintag efter eget behag (ad libitum). Man kunde bl.a. se att brosk bryts ner likt det som sker vid artros i människans kropp. Ökat alkoholintag ledde också till tecken på ökade symtom från mössens leder. Det kan vara så att högt alkoholintag påverkar människan på liknande sätt men det är inte fastställt. 

Vill du läsa mer från studien finner du den på ACR journal’s hemsida. Sidan öppnas i en egen flik och studien är på engelska.