Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ingen effekt av PRP vid fotledsartros

Knutna träningsskor framifrån.

I en ny studie från Nederländerna har forskare undersökt om PRP har någon effekt vid fotledsartros.

I en ny studie har behandling med PRP (Platelet-rich Plasma) vid fotledsartros studerats. I studien som pågick under ett år deltog 100 personer varav hälften lottades till att få behandling med PRP och resterande deltagare lottades till att behandlas med ett placebopreparat. Deltagarna fick två injektioner var, en vid studiens start och sedan ytterligare en 6 veckor senare. Varken studiens deltagare eller de som gav injektionerna visste vilket av de två preparaten som gavs på förhand, något som stärker studiens trovärdighet. 

PRP har vi skrivit om tidigare på Artrosportalen, klicka här för att läsa mer om vad det är. 

Artros i fotleden drabbar ofta relativt unga personer och i mellan 70-78% av fallen har det föregåtts av en tidigare skada i fotleden, berättar forskarna i studien. Enligt studien finns det i dagsläget begränsat med behandlingsmetoder för denna typ av artros.

De som inkluderades i studien besvärades av smärta som var skattad till 40mm eller mer enligt smärtskattningsverktyget VAS. Under tiden som studien pågick fick deltagarna också information om de goda effekter träning och viktnedgång kan ha vid artros. Speciellt rekommenderades några träningsformer, däribland gång och cykling. 

Deltagarna fick vid flera tillfällen under året utvärdera sitt mående utifrån flera olika punkter, t.ex. smärta och livskvalité. 
Enligt forskarna som ligger bakom studien var det vid studiens slut ingen skillnad mellan de som behandlats med PRP och de som behandlats med placebopreparat. Det finns alltså i nuläget inget som talar för att använda PRP som behandling vid fotledsartros. Resultatet stöds av en liknande studie som genomförts tidigare. I den föregående studien undersöktes effekten av PRP på liknande sätt men studien pågick under en kortare tid, 26 veckor. 

Klicka här för att ta del av studien (på engelska) i sin helhet (sidan SageJournals öppnas i en ny flik).