Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Doktorsavhandling: Vilken kvalitet håller artrosvården - Simone Battista har studerat just detta

Simone som tittar in i kameran och ler samtidigt som han hänger upp sin avhandling på väggen.
Simone Battista spikar upp sin avhandling på väggen, något som är vanligt att göra när man färdigställt den.

Simone Battista har disputerat och därmed avslutat sin tid som doktorand.

Simone Battista har disputerat och därmed avslutat sin doktorandtid. Vi har tidigare skrivit mer om hans arbete, läs om det här

I avhandlingen som består av fyra studier har vårdkvaliteten för personer med artros undersökts. Vårdkvaliteten beror inte bara på vårdpersonalens kunskap utan också på patientens egna tankar och önskemål. Trots att artros är den vanligaste ledsjukdomen världen över så är det bara 40% av patienterna som erhåller de förstahandsinterventioner som finns. För den som har artros rekommenderas i första hand träning, utbildning för att kunna hantera sjukdomen bra på egen hand samt kost. Att inte fler patienter erhåller den vård som enligt evidensen fungerar bäst kan bero på såväl kulturella som sociodemografiska och ekonomiska aspekter, menar Simone Battista i sin text. 

Vidare har en enkätundersökning gjorts för att ta reda på vad italienska fysioterapeuter vet om behandlingsrekommendationerna vid artros. Det visade sig att fysioterapeuterna i de flesta fall känner till vikten av rätt behandling vid artros men inte alltid använde det i praktiken. 

De har även intervjuat patienter för att ta reda på deras uppfattning om artros, flera svarade att de såg träning som ett sätt att fördriva tiden fram till en eventuell operation. Det framkom även att patienter upplevde att vårdpersonalen många gånger inte berättade tillräckligt om de förstahandsinterventioner som finns vid artros. 

Även data från svenska artrosregistret  har analyserats. Genom denna data försökte de ta reda på om olika faktorer, t.ex. socioekonomisk bakgrund och livsstil påverkade hur bra personerna följde rekommendationerna om träning. Utöver det försökte de också förstå om personer med lägre socioekonomisk bakgrund upplevde värre symtom och sämre hjälp från vården. 

Hela avhandlingen finns att läsa här (på engelska) och öppnas i en ny flik (Lunds universitet).