Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Akupressur för smärta och sömn vid artros?

Ett öra

Forskare i Korea har studerat om akupressur kan förbättra sömnkvalitet och smärta för äldre personer med artros.

Forskare har studerat om akupressur i örat kan fungera som smärtlindring hos artrosdrabbade personer över 65 år. I studien tittade forskarna även på deltagarnas sömnkvalitet. De personer som ingick i studien var alla 65 år eller äldre och bosatta på olika äldreboenden i Korea.

Det finns ett samband mellan artrosrelaterad smärta och dålig sömn, enligt studien är sömnkvaliteten hos personer med artros sämre än hos personer som inte har artros. För att konstatera att sömnkvaliteten förbättrades testades med hjälp av akupressurbehandlingen testades bland annat melatoninnivån i blodet efter studien och jämfördes med innan.

Smärtan mättes och utvärderades med hjälp av VAS skalan och resultatet jämfördes innan och efter behandlingen, det sågs förbättring enligt VAS för de som fått akupressur på rätt punkter jämfört med kontrollgruppen där förbättringen inte var detsamma. Sömnen utvärderades med en koreansk version av PSQI, en skala där man kan mäta sömnkvalitet utifrån ett flertal olika punkter.

Akupressur är något som forskarna menar att studiedeltagarna kan utföra metoden själva och/eller med hjälp av personal på boendet,  därmed kan det också förhoppningsvis göras så ofta som det behövs för att uppnå resultat. Genom att själva kunna utföra akupressuren blir också deltagarna delaktiga i sin egen vård, vilket man försöker uppnå i så stor mån som möjligt.

Studien hade relativt få deltagare, 52 stycken varav hälften valdes ut till en kontrollgrupp som under behandlingen utövade akupressur på andra punkter än de som undersöktes i studien. Forskarna beskriver att deltagarna har fått rapportera sitt resultat själva och det är något en ska ha i åtanke när man läser resultatet från studien. De förespråkar också fler studier på ämnet för att kunna bekräfta resultatet som här visade att både artrossmärta och sömnkvalitet kan förbättras med hjälp av akupressur i örat.

Studien i sin helhet finns att tillgå för dig som vill läsa mer om metod och tillvägagångssätt, det öppnas på en ny sida (sciencedirect.com)